Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

КОНСТИТУЦІЯ

КОНСТИТУЦІЯ (constitution, від лат. constitute - устрій, установлення) — 1) основний закон держави, що Визначає суспільний і державний устрій, порядок і принципи утворення органів влади, основні принципи правосуддя, виборчу систему, права й обов'язки громадян і т.д.; 2) побудова, структура якого-небудь організму.

Короткий словник політологічних термінів

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

певний спосіб територіального улаштування держави, утворення й діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. А.- т.у. будь-якої держави - це поділ її території на певні частини - краї, області, провінції, ... Читай дальше

БЕЗМЕЖНА ВЛАДА

(boundless power) - не має визначених меж, безмежна влада, а також влада надмірна, яка таким чином завдає шкоди своєму авторитетові і уявленням людей про демократичний устрій суспільства. Читай дальше

ВЛАДНІ СТРУКТУРИ

(authoritative structures) - 1) побудова, внутрішній устрій влади, її органів і механізмів у всій вертикалі від верху до низу; 2) органи, вузли, підрозділи в суспільному організмі, які відносяться до системи ... Читай дальше