Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС - (від лат. processus - просування) - хід розвитку політичних явищ; сукупність дій різноманітних течій політичних сил, течій, котрі прагнуть здійснення певних політичних цілей, програм.

Короткий словник політологічних термінів

ПОЛІТИК

– (politician) — 1) активний ініціатор, учасник політики, політичного життя; 2) політичний діяч, особа, що професійно займає питаннями політики; 3) політичний лідер, державний діяч, працівник держапарату. Характер, зміст і результати ... Читай дальше

ДИЛЕТАНТИЗМ ПОЛІТИЧНИЙ

(від італ. dilettante - розважальник, забавник) - заняття політикою без серйозної спеціальної підготовки, лише на підставі верхоглядних уявлень про неї. Читай дальше

РЕЖИМ ПОЛІТИЧНИЙ

(франц. regime - управління) - сукупність методів, засобів і способів, із допомогою яких владні органи здійснюють управління суспільством і забезпечують своє політичне панування. Читай дальше

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИЙ

багатовимірний процес, у ході якого в результаті і взаємодії різноманітних політичних сил здійснюються зміни в політичній поведінці, політичній культурі, в самій політичній системі суспільства. Читай дальше

ШОК ПОЛІТИЧНИЙ

(фр. shoe, англ. shock) ~ у політичній практиці поняття, запозичене з медицини (реакція людського організму на надзвичайні подразники, що виражається важкими розладами життєвих процесів). Читай дальше