Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИЙ

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИЙ - багатовимірний процес, у ході якого в результаті і взаємодії різноманітних політичних сил здійснюються зміни в політичній поведінці, політичній культурі, в самій політичній системі суспільства.

Короткий словник політологічних термінів

ОПОЗИЦІЯ

від лат. oppositio - протиставлення) - протидія, опір певній політиці, політичній лінії, політичній дії; організація, партія, група, особа, які виступають проти панівної думки, уряду, системи влади, конституції, політичної системи в ... Читай дальше

ШОК ПОЛІТИЧНИЙ

(фр. shoe, англ. shock) ~ у політичній практиці поняття, запозичене з медицини (реакція людського організму на надзвичайні подразники, що виражається важкими розладами життєвих процесів). Читай дальше

ДИСИДЕНТ

(від лат. dessidens - незгідний) - людина, що перебуває в морально-політичній опозиції до влади, домінуючих у державі ідей та цінностей. Явище Д. та дисидентського руху характерне для держав з тоталітарними ... Читай дальше

ДЕЛЕГУВАННЯ ВЛАДИ

(delegation of power) – добровільна передача влади від одного її суб'єкта до іншого на основі взаємної домовленості. Д.в. — один з основних способів функціонування політичної влади. Д.в. здійснюється як передачею ... Читай дальше

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ПОЛІТИЧНА

– (political independence) — самостійність, суверенність держави у внутрішній і зовнішній політичній діяльності; можливість для різних політичних сил в умовах демократизації суспільства давати власні оцінки діяльності органів влади, парламенту; програм, ... Читай дальше