Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНЕ

УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНЕ - вплив суб'єкта політики на політичну ситуацію з метою забезпечення своїх інтересів; основна ланка будь-якої політичної системи, спрямована на здійснення політичної влади.

Короткий словник політологічних термінів

СПІВТОВАРИСТВО ПОЛІТИЧНЕ

(political generality) - суспільна група, яка характеризується спільністю інтересів, наявністю визначених засобів стримування руйнівного насильства, а також установами й інститутами для прийняття і запровадження в життя владних рішень. Читай дальше

РІШЕННЯ ПОЛІТИЧНЕ

політична дія інформованого суб'єкта влади для реалізації певної мети, що передбачає оптимізацію зовнішніх, внутрішніх умов функціонування даного суб'єкта і визначення перспектив його подальшого розвитку. Читай дальше

ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

одна з основних сфер суспільного життя, пов'язана з діяльністю і відносинами індивідів і соціальних спільнот, створених ними політичних інститутів для виявлення інтересів соціальних суб'єктів, а також боротьба за їх реалізацію ... Читай дальше

БАНКРУТСТВО ПОЛІТИЧНЕ

(political bankruptcy, від іт. banktotta — крах, провал, руйнування) — провал у діяльності правлячих кіл держави, тієї чи іншої політичної партії, окремих політичних діячів; їхня неспроможність виконати обіцянки і зобов'язання, ... Читай дальше

ЕТАТИЗМ

(від франц. etat - держава) - поширення активності та впливу держави на соціально-політичне життя із застосуванням централізації, бюрократизації та концентрації політичної влади. Читай дальше