Історія України: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб.

Автори: , | Рік видання: 2012 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 438

Рекомендована література з курсу "Історія України"

1. Апанович О. Гетьмани України і кошові ота-I мани Запорізької Січі. — К., 1993.

2. Баран В. Давні слов'яни. — К., 1998.

3. Варан В. Даниленко В. Україна в умовах системної кризи (1946—1980-ті рр.). — К., 1999.

4. Бойко О. Історія України. — К., 1999.

5. Борисенко В. Курс української історії. — К., 1997.

6. Брицький П. Україна у Другій світовій війт (1939—1945 рр.). — Чернівці, 1995.

7. Бунятян К., Мурзін В., Симоненко О. На світанку історії. — К., 1998.

8. Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. — К., 1995.

9. Воронов І., Пилявець Ю. Голод 1946—1947 рр. — К., 1991.

10. Гетьмани України: Історичні портрети. — К", 1991.

11. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. — К., 1994.

12. Голод 1921—1923 років в Україні: Збірник документів і матеріалів. — К., 1993.

13. Голод 1932—1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. — К., 1990.

14. Грабовецький В. Олекса Довбуш. — Л., 1994.

15. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації XIX—XX ст. — К., 1996.

16. Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К., 1990.

17. Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн, — К., 1991—1999.

18. Грушевський М. Новий період історії України. — К., 1992.

19. Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: Нариси політичної історії. — К., 1993.

20. Гуржій О., Чухліб Т. Гетьманська Україна. — К., 1999.

21. Давня історія України: У 2 кн. / П. Толочно (кер. авт. кол.), Д. Козак, С. Крижицький та ін. — К., 1995.

22. Дорошенко Д. Нарис історії України. — Л., 1991.

23. Енциклопедія історії України: В 5 т. / Ред-кол.: В. Смолій (голова) та ін. — К., 2005.

24. Західноукраїнська Народна Республіка. 1918—1923. Ілюстрована історія. — Л.; Івано-Франківськ: Манускрипт, 2008. — 524 с: іл.

25. Історія України / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. — Л.,1996.

26. Історія України в особах: IX—ХУІП ст. — К., 1993.

27. Історія України в особах: XIX—XX ст. — Км Ї995.

28. Калініченко В., Рибалка І. Історія України: Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів. — X." 2004.

29. Коваль М. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939—1945 рр.). — К., 1999.

30. Колективізація і голод на Україні (1929— 1933): 36. документів і матеріалів. — Км 1993.

31. Конквест Р. Жнива скорботи. — К., 1993.

32. Конституція України. — К., 1996.

33. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. — Париж; Нью-Йорк; Лм 1993.

34. Котляр М. Галицько-Волинська Русь. — Км 1998.

35. Крижацький С, Зубар В., Русява А. Античні держави Північного Причорномор'я. —К., 1998.

36. Крип'якевич І. Історія України. — Л., 1990.

37. Крип'якевич І. Богдан Хмельницький. — Л., 1990.

38. Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство. — К., 1984.

39. Крип'якевич Гнатевич В., Стефанів З. та ін. Історія українського війська. — Л., 1992.

40. Кульчицький С. Україна між двома війнами (1921—1939 рр.). — К., 1999.

41. Лазарович М. І було пекло на землі... Голодомор 1932—1933 років в Україні: передумови, механізми здійснення, наслідки. — Т., 2008.

42. Лазарович М. Історія України: Навч. посіб. — К.,2008.

43. Лазарович М. Легіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба. — Т., 2005.

44. Лазарович М. Разом нас багато... —Т., 2005.

45. Литвин В. Історія України: Підручник. — К., 2006.

46. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. — Л., 1995.

47. Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942—1952: Документи і матеріали. — Л., 1991.

48. Новітня історія України (1900—2000): Підручник / Л. Слюсаренко, В. Гусєв, В. Дрожжин та ін. —К.,2000.

49. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. Ч. 1—3. — Л., 1994-1999.

50. Полонська-Василенко Я. Історія України: У 2 т. — К., 1992.

51. Проблема ОУН-УПА. Звіт робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. — К., 2004.

52. Рубльов О., Реєнт О. Українські визвольні змагання 1917—1921 рр. — К., 1999.

53. Русина О. Україна під татарами і Литвою. — К;, 1998.

54. Сарбей В. Національне відродження України — К., 1999.

55. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. — К., 1996.

56. Смолій В., Степанков В. Українська національна революція XVII ст. (1648—1676 рр.). — К 1999.

57. Субтельний О., Україна: історія. – К., 1991

58. Толочко О., Толочко П. Київська Русь. – К., 1998

59. Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. – К., 1999

60. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: У 3 т. – К., 1990-1991