Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

(політична соціологія) (political sociology) — наука, галузь знань на стику політології і соціології, що користується ...

ПОЛІТОЛОГІЯ

(від грец. politike - політика і грец logos - учення) - наука, об'єктом якої є ...

ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановний Читачу! Ти розпочинаєш вивчення нової для себе дисципліни — соціології. Сьогодні соціологія викладається як норма/пивний курс на всіх факультетах вищих закладів освіти нашої держави з обов'язковим складанням екзамену або заліку.

Соціологія є наукою, яка не тільки відтворює в теоретичній формі різноманітність пульсу життя суспільства, а й практично впливає на нього. "Соціологія,—наголошував американсько-польський соціолог Ф. Знанецький,— не є наукою, яку можна творити виключно в тиші бібліотечних та архівних кабінетів. Коли ми прагнемо до стислих теоретичних узагальнень чи, тим пене, до вирішення практично-соціальних проблем, ця наука мусить сягати до джерел подібно до того, як це чинить геологія, географія, ботаніка, зоологія".

Французький філософ Огюст Конт, ввівши в 30-ті роки XIX ст. термін "соціологія", навіть і гадки не мав, що ця наука вже через кілька десятиліть після його смерті тріумфально крокуватиме планетою, висуне цілу плеяду таких яскравих імен, як Г. Спенсер, М. Вебер, Ф.Тьонніс, Г.Зіммель, В.Парепю, П.Сорокін, Р.Мертон, Р.Дарендорф, Д.Карнегі та багато-багато інших.

Далеко за межами нашої держави відомі такі українські соціологи, як В.Андрущенко, Б.Гаєвський, М.Захарченко, В.Волович, В.Городяненко, І.Гавриленко, М.Лукашевич, А.Ручка, В.Танчер, М. Чурилов, О.Якуба та інші, які вивчають і значною мірою формують ідеї українського суспільства в умовах незалежності.

Цей навчальний посібник складений на основі програм з соціології, що читаються в університетах міст Києва, Дніпропетровська, Львова, Харкова, Одеси, і затверджений науково-методичною комісією з соціології Міністерства освіти і науки України.

Складається посібник із двох частин: І — загальнотеоретична соціологія, II — економічна соціологія. Теми курсу складено таким чином, що кожна наступна є логічним продовженням попередньої. Враховуючи специфіку заочної та дистанційної форм навчання, автори намагалися охопити якнайбільше матеріалу програми нормативного курсу, що спричинило до деякої фрагментарності викладу окремих тем і, навіть, їх опущення в тексті навчального посібника. Тож звертаємо твою увагу, шановний Читачу, на літературу, подану наприкінці розділів книги. Маємо щире переконання, що вона до деякої міри допоможе заповнити ті прогалини в соціологічному знанні, які не висвітлені в цій праці.