Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Типи соціальних інститутів

За типом вирішуваних завдань соціальні інститути можна розділити на п'ять груп:

1) економічні, що займаються виробництвом і розподілом матеріальних благ, організацією праці і т. ін. (власність);

2) політичні, пов'язані із здійсненням функцій влади (влада, уряд, держава);

3) інститути стратифікації, які визначають розподіл позицій і людських ресурсів;

4) родинні інститути (сім я, шлюб);

5) культурні інститути, що пов'язані з релігійними звичаями, з науковою і художньою творчістю; організують відношення людей до релігії, культури та ін. (церква, мистецтво).

Основними функціями соціальних інститутів є: організаційна, регулятивно-управлінська, культурно-виховна, контрольна.

По-третє, рівні соціальної структури суспільства — це соціальні спільності, верстви, соціальні групи.

По-четверте, рівень окремого індивіда, оскільки для соціології саме особистість є предметом вивчення як суб'єкт і об'єкт соціальних відносин.