Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

ТЕРМІНИ І ПОНЯПЯ

1. Футурологія — галузь наукового дослідження, що охоплює перспективи соціальних процесів, комплекс соціального прогнозування, наука про майбутнє.

2. Передбачення — обґрунтоване припущення, здогад про те, що станеться у майбутньому.

3. Прогнозування (грецьк.—передбачення)—процес наукового передбачення майбутнього розвитку суспільних і природних явищ.

4. Екстраполяція — перенесення висновків, одержаних в результаті вивчення соціальних явищ з однієї царини на іншу, подібну.

5. Інтерполяція — спосіб знаходження за допомогою таблиці (що містить числові дані) проміжних результатів, яких немає в таблиці безпосередньо.

6. Модель — це спрощене математичне уявлення про той чи інший процес.