Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

(civil society) – високий ступінь розвитку суспільства, у якому його члени — громадяни широко наділені ...

Сучасні визначення суспільства

Людське суспільство вважав В.Соловйов, це не механічна сукупність окремих індивідів, об'єднаних спонтанно, воно є єдиним цілим, яке має власне специфічне життя, визначене трьома головними умовами: воно має твердо стояти на землі, мусить забезпечити своє матеріальне існування, а також повинне жити своїм природним життям.

Соціальна систем є суспільством тоді, коли вона не входить як складова в більшу за обсягом спільноту, зазначав Е.Шілз. Він наводить такий приклад. Об'єднання родичів або плем'я не є частиною більшої спільноти за таких умов: "якщо шлюби укладаються між його членами; якщо воно поповнює свій склад головним чином за рахунок дітей тих людей, які вже є визнаними його членами; якщо воно мас свою власну систему правління; якщо у нього с своя власна назва і своя історія, тобто така історія, в якій багато її дорослих членів — або більшість — вбачають історичне пояснення своїх зв'язків зі своїм "власним минулим" і, насамкінець, якщо у нього є своя власна культура".

Суспільство, або, іншими словами, колективна єдність, писав П.Сорокін у праці "Система соціологи", мас ряд властивостей, явищ і процесів, яких не існує і не може бути в сумі ізольованих індивідів. Але разом з тим суспільство існує не "поза" і незалежно від індивідів, а як система взаємодіючих одиниць, без яких воно є немислимим і неможливим, як неможливе будь-яке явище без своїх складників.

"Суспільство - читаємо в підручнику "Соціологія" за загальною редакцією В.П.Андрущенка і М.І.Горлача,— це сукупність людей, які об'єднані конкретними інтересами, потребами чи взаємними симпатіями, або певним видом діяльності"6.

Згідно з думкою польського філософа і соціолога 3.11 а іжевського "суспільство — це сукупність відповідно організованих систем, необхідною умовою існування яких є збереження цілісності цих систем шляхом погодження їх дій на основі формальних та неформальних угод між ними"7.

У п'ятитомній "Философской энциклопедии" (т. 4) читаємо: "У широкому значенні термін "суспільство" використовується в філософській і соціологічній літературі для позначення всієї сукупності історично сформованих видів спільної діяльності людей. Суспільство виступає як особливий, вищий ступінь розвитку живих систем, який проявляється в функціонуванні і розвитку соціальних організацій, інститутів, груп, класових рухів...

У вузькому значенні "суспільство" розуміється як історично конкретний тип соціальної системи, певний соціальний організм.