Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Організація як складова суспільства

Організація, при всій своїй неповторності, є складовою частиною суспільства. Найменші зміни, які відбуваються в ньому, тут же відображаються на житті організації. Вплив суспільства на організацію здебільшого відбувається як безпосередньо, так і опосередковано — через своїх же членів, які одночасно є членами інших спільнот, зв'язків співробітників організацій по горизонталі і вертикалі, впливу радіо, телебачення, преси а іноді і силових структур. Організація теж впливає на суспільство, проте рівень цього впливу визначається співвідношенням частини до цілого, її значущості в політичному, економічному, культурному, науковому житті цього суспільства. То що ж таке організація?

"Організація,— пише А.В. Дорін — це спільнота людей, яка базується на єдності цілей, змісту і умов праці. Люди об'єднуються, щоб спільно здійснювати трудову діяльність, тому що вона має велику кількість переваг порівняно з індивідуальною — є більш вигідною, конкурентоспроможною, привабливою, ефективною, комунікабельною і т. д."15. Поняття "організація" означає, що дана спільнота певним чином впорядкована, "побудована" та структурована.