Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ

добровільні масові об'єднання громадян, що виникають внаслідок їхнього вільного волевиявлення на основі спільних інтересів і ...

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

об'єднання держав, громадських організацій та індивідуальних членів з метою вирішення питань регіонального або глобального характеру, ...

ВИБОРЧА СИСТЕМА

(electoral system) - порядок організації і проведення виборів у представницькі органи влади, сукупність правил і ...

АПАРАТ

(state machinery; staff, personell, від лат. apparatus — устаткування) — 1) сукупність органів керування, керівництва; ...

ЕГАЛІТАРИЗМ

(від франц. egalite - рівність) - теорія, що обстоює пріоритет рівності як принцип організації суспільства.

ЗАПИТАННЯ

1. Визначте основні елементи структури організації.

2. Яким вимогам повинна відповідати спільнота, що називається організацією?

3. Які Ви знаєте соціальні форми організації?

4. Що є первинним і вторинним у співвідношенні понять "суспільство" і "організація"?

5. Назвіть основні функції організації.

6. Чому організація будується на засадах раціональності, а не, наприклад, емоціональності?

7. Що таке триптих принципів розвитку організації, його складові?

8. Назвіть форми змін в організації в сфері матеріального і духовного виробництва.