Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

ООН (ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ)

– (United Nations Organization, UNO) — міжнародна організація, створена в 1945 р. з метою підтримки ...

ОПОЗИЦІЯ

від лат. oppositio - протиставлення) - протидія, опір певній політиці, політичній лінії, політичній дії; організація, ...

АГЕНТСТВО

(agency, від лат. agens — діючий) -- та чи інша конкретна організація (державна і громадська), ...

Ознаки організації

Існує безліч соціальних форм організацій: сімейна, політична, військова, спортивна, туристична, виробнича, освітня, наукова, релігійна і т. д. Попри їх різноманітність можна виділити ряд ознак, які їх об'єднують у спільноту, яку ми і називаємо організацією.

1. Соціальна організація є об'єднанням людей, котрі завдяки своєму характеру, вмінням, знанням створюють особливий тип стосунків, що дає їм можливість діяти як єдине ціле.

2. Соціальна організація в основному є раціональним витвором: створюється вона для досягнення спільної мети на основі певної програми, положень, приписів, усної угоди, домовленості тощо. Звичайно, людина може вступати до організації з метою далеко не адекватною загальній цілі, але вона принаймні змушена хоча б зовнішньо прийняти правила гри, що вироблені більшістю її членів.

3. Завдяки організації є можливість чіткого розмежування обов'язків кожного її учасника, вилучення дублювання операцій, забезпечення максимального рівня виконання завдань з мінімальним психологічним навантаженням на людину.

4. Кожна організація є стосунково-автономною у системі суспільних відносин. її межі, можливі дії, склад персоналу, матеріальні ресурси і т. д. закріплюються і регламентуються різного роду нормативними документами.

Уже з початку свого існування кожна організація чітко визначає параметри діяльності, а саме: цілі і завдання, види і кількість членів, форми управління тощо. Якщо це фірма, яка функціонує в сфері матеріального виробництва, то до вище зазначеного вона самостійно визначає необхідну кількість закупівлі сировини, матеріалів, устаткування, терміни оренди або строки будівництва приміщень, необхідних для її функціонування, роботи тощо.

Якщо організація налаштована на духовну діяльність, то тут велике значення мають зв'язки з пресою, телебаченням, урядовими установами, різними партіями, бібліотеками, видавництвом тощо.