Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

ООН (ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ)

– (United Nations Organization, UNO) — міжнародна організація, створена в 1945 р. з метою підтримки ...

ОПОЗИЦІЯ

від лат. oppositio - протиставлення) - протидія, опір певній політиці, політичній лінії, політичній дії; організація, ...

АГЕНТСТВО

(agency, від лат. agens — діючий) -- та чи інша конкретна організація (державна і громадська), ...

Трактування поняття "організація"

У науковій літературі з теорії управління "організація" розглядається:

1) як характеристика системи означає внутрішню впорядкованість, узгодженість її частин (організація як структура);

2) як одна з основних функцій управління (організація);

3) як процес створення, формування діяльності;

4) як ототожнення із соціальною системою (організація як фірма, асоціація, тощо)