Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

ООН (ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ)

– (United Nations Organization, UNO) — міжнародна організація, створена в 1945 р. з метою підтримки ...

ОПОЗИЦІЯ

від лат. oppositio - протиставлення) - протидія, опір певній політиці, політичній лінії, політичній дії; організація, ...

АГЕНТСТВО

(agency, від лат. agens — діючий) -- та чи інша конкретна організація (державна і громадська), ...

Ознаки, що характеризують організацію

Кожна організація — фірма, асоціація, лікарня, навчальний заклад тощо створюється для досягнення якоїсь мети. Вже саме слово "організація" (з грецьк. органон — інструмент, знаряддя) означає, що мова йде про своєрідний інструмент, необхідний для реалізації групою людей певної мети, цілей.

Коли говоримо про організацію, зазначав американський соціолог Карет Морган, вона часто нам уявляється як живий організм, який має свої, тільки йому притаманні риси. І значною мірою ці риси сформовані в результаті соціального (а іноді й природного) оточення, подібно до того, як білі ведмеді пристосовані до арктичних умов, верблюди — до життя в пустині, алігатори — до тропічних багнюк і т. д, кожна організація тісно пов'язана з життям свого оточення. В іншому оточенні — це вже інша організація.

В умовах слабкої конкуренції організація, як правило, діє спокійно, впевнено. Вона може дозволити собі деякі відхилення від технології, якості, дисципліни і т. д., але ситуація різко змінюється, коли в тому ж місті чи регіоні розпочинає діяльність інша фірма того ж самого профілю, а тим паче, коли їх виникає декілька. Розпочинається пошук більш ефективних технологій, серед членів організації різко зростає дисципліна праці, активізують свою роботу функціональні менеджери і маркетологи.

Кожна організація є віддзеркаленням того суспільства, в якому виникла. А суспільство, зазначав Е.Дюркгейм у праці "Про поділ суспільної праці. Метод соціологи", є системою, що складається з індивідів і має свої особливі властивості. Колективне життя передбачає існування індивідуальних свідомостей, але і цього ще недостатньо. Необхідно, щоб суб'єкти цих свідомостей були асоційовані і певним чином скомбіновані. Організація мислить, відчуває і діє зовсім по-іншому, ніж це робили б її члени кожен окремо.

В "Соціології і теорії пізнання" Е. Дюркгейм наголошує, що суспільство — це могутній сплав фізичних і моральних сил його членів. Ця могутність через розмаїття різного роду зв'язків передається його складу, найбільш істотним з яких і є організація.