Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

СОЦІАЛІЗМ

(франц. socialisme від лат. socialis - суспільний) - вчення і теорії, які стверджують ідеал суспільного ...

ЗАПИТАННЯ

1. Що є предметом соціології праці?

2. Дайте визначення соціології праці в широкому і вузькому розумінні.

3. Назвіть основні функції праці.

4. Які Ви знаєте мотиваційні аспекти праці?

5. Які Ви знаєте індивідуальні форми організації праці?

6. Що таке групова форма організації праці? Назвіть основні її риси.

7. Які фази розвитку кар'єри визначає Росе А.Вебер?

8. Назвіть основні типи кар'єри, виділені М.Костер.