Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

ЗАПИТАННЯ

1 Які дві площини знань у сфері управління Ви знаєте?

2 Назвіть аспекти управління організацією.

3. Хто перший у науковій літературі визначив функції управління

персоналом? ,

4.Які Ви знаєте рівні керівництва організацією?

5. Назвіть основні засади управління організацією, які були сформульовані А.Файолем. Чи втратили вони свою актуальність сьогодні?

6. Як ви вважаєте, чи є коректним для людини, яка відчуває силу своїх здібностей "пропонувати" себе на керівну посаду?