Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

ЗАПИТАННЯ

1. Назвіть функції соціології.

2. В чому полягає зміст поняття "соціальне"-?

3. Які ви знаєте інші категорії соціолога

4. Які методи використовують в соціології?

5. Назвіть основні методи збору інформації о. Що таке соціальний експеримент?

7. Який метод є найбільш поширеним в соціології?