Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

(політична соціологія) (political sociology) — наука, галузь знань на стику політології і соціології, що користується ...

ДОСВІД ПОЛІТИЧНИЙ

(political expirience) – узагальнені результати, висновки, уроки, отримані з минулої і дійсної практики політичної діяльності ...

ЗАПИТАННЯ

1. Назвіть функції соціології.

2. В чому полягає зміст поняття "соціальне"-?

3. Які ви знаєте інші категорії соціолога

4. Які методи використовують в соціології?

5. Назвіть основні методи збору інформації о. Що таке соціальний експеримент?

7. Який метод є найбільш поширеним в соціології?