Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Ментальне програмування

Кожна організація несе на собі відбиток особливостей людей, які в ній працюють. З одного боку—люди мають загальну "людську" природу; з другого — вони відрізняються багатьма психологічними ознаками, так що від них не слід очікувати якоїсь однотипної поведінки.

Але на фоні всієї різноманітності особистих характеристик можна зауважити деякі загальні характеристики поведінки, що властиві окремим людським спільнотам. Те, яким чином люди думають, відчувають та діють, зумовлюється не тільки успадкованими психологічними особливостями індивідів, а й тим, що вони засвоїли на пройденому життєвому шляху, їх менталітетом.

Спеціальну назву для цієї колективної компоненти у поведінці людей запровадив голландський соціолог Герт Хофстеде, яку він називав "ментальною програмою". Цей термін не означає, що люди запрограмовані, подібно комп'ютерам, на певні дії. Людина може відхилятися від ментальних програм, але тенденції в її поведінці, що тісно пов'язані з минулим досвідом та середовищем, статично передбачувані.

Джерела ментальних програм знаходяться в соціальному оточенні, в якому людина виростає та накопичує життєвий досвід. Починається програмування в сім'ї, продовжується в школі, університеті, на робочому місці, в географічному районі проживання. Ментальні програми можна назвати культурою в широкому розумінні цього поняття.

Складно уявити собі більш розповсюджений і більш багатозначний термін. Найкоротше і водночас найширше його визначення запропонував американський культурантрополог М. Херсковіц, який стверджував, що культура—це частина людського оточення, створена самими людьми. В цьому сенсі до культури належить кожен, навіть най простіший предмет, створений людиною, будь-яка думка, що зародилася в її свідомості.

Культуру складно змінити. Якщо це і вдається, зміни відбуваються вкрай повільно. Як свідчить наведене визначення, це зв'язано з тим, що вона виявляється втіленою в інституції, які люди створювали спільно, (у структуру сім'ї, освітянські заклади, релігійні організації, форми правління, організації, архітектуру та будівництво і, навіть, в наукові теорії). Саме ментальне програмування відрізняє членів однієї групи від інших.

Культурні відмінності виявляються різними шляхами, але завжди в їх основі лежать цінності, які поділяються різними людьми, але завжди в їх основі лежать цінності, які поділяють люди конкретної групи.