Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

СОЦІАЛІЗМ

(франц. socialisme від лат. socialis - суспільний) - вчення і теорії, які стверджують ідеал суспільного ...

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

(політична соціологія) (political sociology) — наука, галузь знань на стику політології і соціології, що користується ...

ПОЛІТОЛОГІЯ

(від грец. politike - політика і грец logos - учення) - наука, об'єктом якої є ...

Значення поняття "соціологія праці"

Соціологія праці є одним з розділів економічної соціології. Зміст поняття "соціологія праці" охоплює всебічну діяльність людей у процесі створення ними матеріальних і духовних благ в тій частині їх життя, яке називають праця. Соціологію праці можна розглядати в широкому і вузькому розумінні.

В широкому розумінні вона включає в себе соціологію підприємництва і охоплює такі сфери:

а) соціологічне осмислення мотивів і результатів праці;

б) структурні підрозділи праці як соціальні системи;

в) соціально-психологічні конфлікти на робочих місцях.

У вузькому розумінні соціологія праці включає аналіз всіх сторін трудової діяльності людини, вивчення соціальних умов на робочих місцях та їх впливу на мотиви, інтенсивність і результати соціально-економічних процесів у суспільстві, а також зміни, які відбуваються під впливом праці в структурі і діяльності різних соціальних груп.