Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

(політична соціологія) (political sociology) — наука, галузь знань на стику політології і соціології, що користується ...

БІХЕВІОРИЗМ

(bihavior — поведінка) — наука про поведінку. 1) один з методів вивчення суспільних явищ з ...

ПОЛІТОЛОГІЯ

(від грец. politike - політика і грец logos - учення) - наука, об'єктом якої є ...

ВИСНОВКИ

У цьому розділі ми з'ясували, що соціологія — це дисципліна, в якій ми абстраґуємося від свого особистого погляду на світ, щоб уважніше придивитися до тих чинників, які впливають на формування нашого життя та життя інших людей. Соціологія виникла як окрема галузь інтелектуальної діяльності з розвитком сучасних суспільств, і вивчення таких суспільств залишається її головним завданням. Проте соціологи розглядають також широкий спектр питань стосовно природи суспільної взаємодії та людських суспільств загалом.

Соціологія — це не просто абстрактна інтелектуальна царина, вона має великі практичні перспективи застосування в житті кожної окремої людини. Соціологічна освіта не повинна бути нудним академічним ученням! Щоб дійсно цього досягти, треба долучити до вивчення предмета уяву та прикласти соціологічні ідеї та відкриття до ситуацій власного життя.

Одним із важливих кроків на шляху до цього є чітке усвідомлення відмінностей між способами життя, які ми в наших новітніх суспільствах вважаємо за нормальні, і звичаями та побутом інших спільнот. Усі люди мають багато спільного. Водночас існує чимало розбіжностей між різними суспільствами та культурами. Ми розглянемо ці подібності та відмінності в розділах другому і третьому.

Резюме

1. Соціологію можна визначити як систематичне вивчення людських суспільств, із приділенням особливої уваги сучасним індустріалізованим системам.

2. Соціологія виникла як спроба зрозуміти далекосяжні зміни, що сталися в людських суспільствах за останні два-три сторіччя. Причому йдеться не тільки про зміни великого масштабу. Значні зміни відбулися також у найінтимніших та особистих характеристиках людського життя. Одним з прикладів цього процесу можна вважати наголошення на романтичному коханні як на головній причині, що спонукає людей брати шлюб.

3. В соціологічному дослідженні важливо позначити різницю між передбачуваними і непередбачуваними результатами людської діяльності.

4. Практика соціологічних досліджень включає в себе спроможність мислити образно і вміти абстраґуватися від упереджених міркувань про суспільне життя.

5. Серед класиків — засновників соціології слід відзначити чотири особливо важливі постаті: Оґюста Конта, Карла Маркса, Еміля Дюркгайма і Макса Вебера. Конт і Маркс, які творили в середині дев'ятнадцятого сторіччя, започаткували кілька головних тематичних напрямів соціології, пізніше їх більш детально опрацювали Дюркгайм і Вебер. Ці проблеми стосуються природи соціології і впливу розвитку сучасних суспільств на соціальний світ.

6. Мішель Фуко і Юрґен Габермас належать до чільних соціологічних мислителів сьогодення. їхні дослідження поглибили розуміння питань, що їх порушили класики-засновники.

7. Згідно з ЇЇ засновниками, соціологія — це наука в розумінні того, що вона включає в себе систематичні методи дослідження та оцінки теорій у світлі доказів і логічної аргументації. Проте її не можна моделювати за зразком природничих наук, бо вивчення людської поведінки фундаментальним чином відрізняється від вивчення світу природи. 8. Соціологія широко застосовується на практиці. Вона може сприяти суспільному критицизму та практичним суспільним реформам кількома різними способами. По-перше, глибше розуміння певного ряду суспільних обставин часто дає нам більшу можливість для контролю над ними. По-друге, соціологія дає нам засіб підвищення нашої культурної сприйнятливості, тим самим дозволяючи ґрунтувати свою політику на знанні розбіжних культурних цінностей. По-третє, ми можемо дослідити наслідки (передбачувані й непередбачувані) впровадження тих або інших політичних програм. І, нарешті, — що, мабуть, найважливіше, — ця наука допомагає нам самопросвітитися, пропонуючи групам та індивідам реальну нагоду змінити умови свого життя.

Важливі терміни

• соціологічна уява • аномія • непередбачувані наслідки • матеріалістична концепція

• суспільне відтворення історії

суспільне перетворення (трансформація) • капіталізм • самопросвіта