Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Годинниковий час

В сучасних суспільствах зонування нашої діяльності перебуває пі значним впливом годинникового часу. Без годинників та точної розподілу в часі різних видів діяльності, а також їхньої координація в просторі індустріалізовані суспільства не могли б існувати (Mum-ford, 1973). Вимірювання часу годинниками сьогодні стандартизоване на всій земній кулі, що уможливило запровадження складних систем міжнародного транспорту та комунікацій, від яких ми сьогодні залежимо. Світовий стандарт часу був уперше встановлений 1884 р. на конференції держав у Вашингтоні. Відтак земну кулю поділили на двадцять чотири часові зони, по зоні на кожну годину доби, й було встановлено початок уселенського дня.

Першими організаціями, які спробували розписати діяльність своїх людей протягом дня і тижня, були монастирі в чотирнадцятому сторіччі. Сьогодні ми не знайдемо жодної групи чи організації, яка цього на робила б; що більше людей та ресурсів задіяно, то точнішим має бути розпорядок. Евіатар Зерубавель показав це у своєму дослідженні часової структури великої сучасної лікарні (Eviatar Zerubavel, 1979, 1982). Лікарня мусить діяти протягом усіх двадцяти чотирьох годин на добу і координувати зусилля свого персоналу та перерозподіл ресурсів за допомогою надзвичайно точного й складного розпорядку. Наприклад, санітарки працюють протягом певного часу в палаті А, протягом іншого часового періоду — в палаті Б і так далі; вони також мусять працювати в денні й нічні зміни. Медичні сестри, санітарки, лікарі та інший персонал, а також ресурси, яких вони потребують, мають бути інтегровані як у часі, так і в просторі.