Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

ВИСНОВКИ: ТЕНДЕР, СЕКСУАЛЬНІСТЬ І НЕРІВНІСТЬ

Протягом останніх років мало ділянок соціології досягли такого розвитку або посіли таке центральне місце в цій дисципліні, як вивчення тендерних відносин. У великій мірі це віддзеркалює зміни в самому суспільному житті. Усталені відмінності між чоловічою та жіночою ідентичностями, світоглядом та типовими моделями поведінки розглядаються в зовсім новому світлі.

Вивчення тендеру ставить складні проблеми перед сучасною соціологією передусім тому, що зазвичай це питання не розглядалося як одне з центральних. Які поняття ми можемо застосувати, щоб зрозуміти важливість тендеру в суспільстві? Чи спроможні ми уявити собі суспільство, в якому тендерні відмінності зникнуть, а всі ми станемо андрогінними (матимемо однакові тендерні характеристики)?

Сексуальність також постає перед нами як неймовірно складна сфера людської поведінки, що лежить в основі фундаментальних змін, які відбуваються в сучасних суспільствах. Наше ставлення до сексу і наша сексуальна поведінка віддзеркалюють набагато ширші суспільні перетворення, які ми розглянемо в наступних розділах цієї книжки.

Резюме

1. Термін "стать" — неоднозначний. У повсякденному вжитку він позначає фізичну та культурну різницю, яка існує між чоловіками й жінками (як у висловах "чоловіча стать", "жіноча стать"), але водночас і натякає на фізіологічні стосунки між чоловіками й жінками (як у висловах "статевий акт", "статеві зносини"). В плані термінології доцільно провести різницю між статтю у фізіологічному і біологічному розумінні та тендером, що є культурним конструктом (низкою завчених моделей поведінки).

2. Дехто твердить, що різниця в поведінці між статями детермінована генетично, але цей погляд не обґрунтований достатніми доказами.

3. Тендерна соціалізація починається відразу по народженні дитини. Навіть ті батьки, які вважають, ніби ставляться до своїх дітей однаково, реагують на хлопчиків і дівчаток по-різному. Ця різниця підсилюється багатьма іншими культурними впливами.

4. Дві провідні теорії розвитку тендерної ідентичності належать Фройду та Ненсі Ходоров. Згідно з Фройдом, наявність або відсутність пеніса, що символізує маскулінність та фемінність, має вирішальне значення для того, щоб хлопчик зміг ідентифікувати себе з батьком, а дівчинка — з матір'ю. Ходоров підкреслює важливість матері. І дівчатка, й хлопчики рано ідентифікують себе з матір'ю, але хлопчики поривають із нею, щоб утвердити свою

5. Тендер — це не щось задане. Ми повинні стверджувати його у своїй повсякденній діяльності, день у день. Досвід транссексуа-лів — людей, які зазнали хірургічного втручання, щоб фізично змінити свою статеву анатомію, засвідчує, як важко буває перейти з одного тендеру в інший.

6. На Заході християнство відіграло важливу роль у формуванні сексуальної поведінки. У суспільствах із негнучкими нормами сексуальної поведінки узвичаєним явищем є подвійні стандарти та лицемірство. Як показали дослідження сексуальної поведінки, прірва між нормами та існуючою практикою може бути бездонна. Сексуальні звичаї та практика надзвичайно різні в різних культурах. На Заході неґативне ставлення до сексуальності в 1960-х рр. змінилося набагато більшою дозволеністю, наслідки якої очевидні й сьогодні.

7. Сексуальна ідентичність — справа складна. Деякі автори нараховують не менш як десять різних сексуальних ідентичностей, включаючи гетеросексуалів, гомосексуалів, бісексуалів і транс-сексуалів.

8. Гомосексуальність, як видається, існує в усіх культурах, проте поняття "гомосексуаліст" виникло порівняно недавно. Лише в останні сто років гомосексуальна поведінка стала розглядатися як щось притаманне певній особі — як категорія ненормальності та збочення на противагу категорії "нормальної гетеросексуальності".

9. Проституція — це надання сексуальних послуг за плату. У сучасних суспільствах існують різні типи проституції, включаючи й чоловічу та дитячу проституції. Національні та регіональні уряди в деяких країнах дозволяють проституцію, але в більшості держав вона поза законом.

Додаткова література

Henning Bech, When Men Meet (Cambridge: Polity Press, 1997). Своєрідне тлумачення природи маскулінності та її зв'язку з гомосексуальністю.

Nancy Chodorow, The Reproduction of Mothering (Berkeley: University of California Press, 1978). На сьогодні вже класичне дослідження тендеру із застосуванням теорії психоаналізу для пояснення тендерної соціалізації.

R. W. Connell, Masculinities (Cambridge: Polity Press, 19.95). Змістовний вступ до нової галузі знання та політики.

Warren Farrell, The Myth of Male Power (London: Fourth Estate, 1994). Аналіз соціальних умов, які формують психологічні аспекти маскулін-ності.

Marilyn French, The War Against Women (London: Hamish Hamilton, 1992). Детальний опис довгої дороги, яку нам ще треба пройти, аби жінки до-сягли рівності з чоловіками.

Lynne Segal, Slow Motion: Changing Masculinities, Changing Men (London: Virago, 1990). Дискусійне обговорення змін у природі чоловіків та їхнього життя в сучасному суспільстві.

Maryon Tysoe, Love Isn't Quite Enough: The Psychology of Male/Female Relationships (London: Fontana, 1992). Цікава й ґрунтовна дискусія на теми кохання, романтики та людських взаємин у сучасному суспільному житті.

Jeffrey Weeks, Sexuality and its Discontents: Meanings, Myths and Modern Sexuality (London: Routledge, 1989). Один із кращих загальних оглядів проблем сексуальності у сучасних суспільствах.

Важливі терміни

• сексуальність • гетеросексуальність

• фемінність • гомосексуальність

• маскулінність • лесбіянство

• гендерна соціалізація • проституція

• чоловіча неекспресивність