Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ

добровільні масові об'єднання громадян, що виникають внаслідок їхнього вільного волевиявлення на основі спільних інтересів і ...

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ

(фр. contre-revolution) - политический процесс, обрат­ный революции. Контрреволюция может быть нисходящей и восходящей. Нис­ходящая контрреволюция ...

АРЕНД

Аренд (Arendt) Ханна (14.10.1902, Ганновер - 04.12.1975, Нью-Йорк) - немецко-американский философ и политолог, ученица Ясперса, ...

БЕРГЕР

Бергер (Berger) Питер Людвиг (17.03.1929, Вена) - американский социолог, ведущий представитель феноменологической социологии знания, видный ...

АБОЛІЦІОНІЗМ

(віл лат abolitio - скасування, знищення) - суспільний рух, налаштований на припинення дії певного закону, ...

СУСПІЛЬНІ РУХИ ТА СОЦІОЛОГІЯ

Суспільні рухи становлять для соціолога подвійний інтерес. Вони дають матеріал для дослідження, але, більше того, допомагають змінити бачення соціологами різних аспектів поведінки. Наприклад, рух жінок не просто становить інтерес для соціології, оскільки надає матеріал для досліджень. Цей рух вказав на недоліки в усталених схемах соціологічної думки і розвинув поняття (такі, як патріархат), що допомагають нам зрозуміти питання тендеру та влади. Існує безперервний діалог не тільки між суспільними рухами та організаціями, яким вони протидіють, але й між суспільними рухами й самою соціологією.

Резюме

1. В останні два століття в більшості частин світу відбувалися революції. Американська революція 1776 року та Французька революція 1789 року породили ідеали й сподівання, які набули значного поширення в політичному житті.

2. Поняття революції важко визначити. Щоб вважатися революцією, процес політичних змін має включати вплив масового суспільного руху, котрий, заради досягнення своїх цілей, готовий вдатися до насильства і спроможний захопити владу, а відтак започаткувати реформу.

3. Існує багато різних теорій революції. Особливо визначною є Марксова інтерпретація революції, не лише через її інтелектуальну цінність, яку, безперечно, можна поставити під сумнів, а тому, що Маркс певною мірою сприяв формуванню реальних процесів революції в нашому столітті.

4. Оскільки революція є таким складним явищем, узагальнення щодо умов, які призводять до революційних змін, робити важко. Більшість революцій відбувається за обставин, коли влада уряду слабне (наприклад, внаслідок війни) і коли пригнічувана верства спроможна створити і підтримувати масовий рух. Революції зазвичай є непередбачуваними наслідками тих часткових цілей, до яких ці рухи прагнуть з самого початку.

5. Діяльність натовпу спостерігається не тільки під час революцій, але й за багатьох інших обставин не таких драматичних суспільних змін, наприклад, під час міських бунтів. Дії бунтівної юрби можуть видаватися цілком деструктивними і хаотичними, однак вони часто служать конкретним цілям учасників.

6. У сучасних країнах існує багато видів суспільних рухів. Суспільні рухи означають колективну спробу досягти спільних інтересів через спільні дії поза рамками традиційних інституцій. Соціологія не тільки досліджує такі рухи, а й реаґує на проблеми, які вони порушують.

7. Одним із головних різновидів сучасного суспільного руху є фемінізм. Перші значні феміністські рухи виникли в середині XIX століття. Вони приділяли увагу, зокрема, здобуттю права жінок голосувати. Після занепаду фемінізму у 1920-х роках він знову поширився у 1960-х роках і набув впливу в багатьох сферах суспільного життя та інтелектуальної діяльності.

Додаткова література

Zbigniew Brzezinski, The Grand Failure (London: McDonald, 1989). Монографія про злет і падіння комунізму в двадцятому столітті, в якій комунізм репрезентується як "історична трагедія".

John Dunn, "Understanding Revolutions" in his Rethinking Modern Political

Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 1985). Дискусія про проб леми розуміння сучасних революцій. Ron Eyerman and Andrew Jamison, Social Movements (Cambridge: Press, 1991). Корисний аналітичний огляд сучасного теоретизування по природу суспільних рухів, в якому особлива увага приділяється новітнім суспільним рухам.

Chester Hartman and Pedro Vilanova, Paradigms Lost; The Post-Cold War Era (London: Pluto, 1991). Дискусія про світове становище після колапсу комунізму в Радянському Союзі та Східній Європі.

Max Weber, The Russian Revolutions (Cambridge: Polity Press, 1995). Погл Вебера на революційні події в Росії.

Важливі терміни

- соціалізм – класовий конфлікт – суперечність – комунізм – мобілізація

- партизанський рух – множинна суверенність – діяльність натовпу – бунт

- трансформативний рух – реформаторський рух - рух спасіння – альтернативний пух – феміністичний рух