Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИЙ

багатовимірний процес, у ході якого в результаті і взаємодії різноманітних політичних сил здійснюються зміни в ...

ЗМІНИ В МОДЕЛЯХ СІМ'Ї У СВІТІ

Розмаїття форм сім'ї і далі існує в різних суспільствах у всьому світі. В деяких місцях, наприклад, у кількох далеких регіонах Азії, Африки та в Океанії, традиційні родинні системи змінилися мало. Проте в більшості країн проходять зміни, які набувають все більшого поширення. Причини цих змін складні, але кілька чинників можна виділити як особливо важливі. Один із них — це розповсюдження західної культури. Наприклад, західні ідеали романтичного кохання поширилися на суспільства, в яких раніше вони були невідомі. Другий чинник — це розвиток централізованого управління в місцевостях, де раніше існували невеликі самостійні суспільства. На життя людей починає впливати їхня інтеграція в національну політичну систему; більше того, уряди вдаються до активних спроб змінити традиційні види поведінки. Наприклад, у Китаї або в Монголії, з огляду на швидке зростання населення, держава постійно накидає своїм громадянам програми, що підштовхують їх до застосування методів контрацепції тощо.

Ці зміни створюють рух до переважання нуклеарної сім'ї у світових масштабах, руйнуючи системи великих родин та інші види груп спорідненості. Це вперше було задокументовано тридцять років тому Вільямом Дж. Ґуді в його книжці "Світова революція моделей сім'ї" (J. Goode, 1963) й розвинуто в подальших дослідженнях.

Напрямки змін

Найважливіші зміни, які сьогодні відбуваються в усьому світі, такі:

1. Розширені сім'ї та інші групи спорідненості знижують свій вплив.

2. Існує загальна тенденція вільно обирати собі дружину чи чоловіка.

3. Права жінки визнаються дедалі ширше як у питаннях укладення шлюбу, так і в опрацюванні рішень у сім'ї.

4. Шлюби між родичами стають менш звичним явищем.

5. Рівень сексуальної свободи зростає в тих суспільствах, які раніше суворо її обмежували.

6. Існує загальна тенденція до розширення прав дітей.

Було б помилкою перебільшувати ці тенденції або доходити висновку, що нуклеарна сім'я стала повсюди домінантною формою, В більшості сучасних суспільств розширені сім'ї все ще є нормою; традиційні звичаї родинного життя зберігаються. Більше того, зміни відбуваються з неоднаковою швидкістю, і ми спостерігаємо також зворотні рухи назад та протилежні тенденції. Наприклад, дослідження, здійснене на Філіпінах, виявило більшу частку розширених сімей у міському середовищі, аніж у навколишніх сільських районах. Ці розширені сім'ї не просто розвивалися з традиційних, а являли собою щось цілком нове. Залишаючи сільську місцевість, кузени, племінники та племінниці перебиралися жити до своїх родичів у міста, де більше можливостей знайти роботу.