Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

ФЕМІНОКРАТІЯ

(ам. feminocracy) - влада жінок 1) імовірно, що мала місце як соціальне явище в доісторичний ...

ФЕМІНОКРАТІЯ

(ам. feminocracy) - влада жінок 1) імовірно, що мала місце як соціальне явище в доісторичний ...

Зміна ставлення

Виглядає на те, що існує досить істотна різниця між представниками різних суспільних класів у їхньому ставленні до зміни в характері сімейного життя та до високого рівня розлучень. У своїй книжці "Сім'ї на межі розпаду" Ліліан Рубін (Rubin, 1994) піддала доскіпливому опитуванню членів тридцяти двох робітничих родин. На відміну від родин із середнього класу, дійшла вона висновку батьки з робітничого класового прошарку мають тенденцію бути більш консервативними. Норми, що їх приймають більшість батьків із середнього класу, такі як відверті дошлюбні статеві зносини, активно не схвалюються людьми з робітничого середовища, навіть якщо вони індиферентні до релігії. Тому в робітничих родинах конфлікт між різними поколіннями може відчуватися набагато гостріше.

Молоді люди, опитані Рубін, погоджуються, що їхнє ставлення до сексуальної поведінки, шлюбу та гендерних відмінностей не збігається з поглядами батьків. Але вони наполягають на тому, що вони не лише шукають собі втіхи. Просто у них інші цінності, аніж у старшої Генерації.

Це тут зареєстрували мій шлюб

"Це тут зареєстрували мій шлюб?"

Рубін з'ясувала, що опитані нею молоді жінки куди менш упереджені у своєму ставленні до шлюбу, аніж покоління їхніх матерів. Вони ясно усвідомлювали вади чоловіків і говорили про пошуки й вибір і про те, що треба жити наповненішим і відкритішим життям, аніж це було можливо для їхніх матерів. Загальна зміна у поглядах чоловіків була не така велика.

Рубін провела своє дослідження в Сполучених Штатах, але її висновки цілком узгоджуються з результатами дослідників, що працювали у Британії та в інших європейських країнах. Гелін Вілкінсон та Джоф Малґен провели два широкомасштабні опитування чоловіків та жінок віком від вісімнадцяти до тридцяти чотирьох років у Сполученому Королівстві (Wilkinson, 1994; Wilkinson and Mulgan, 1995). Вони виявили, що великі зміни відбулися передусім у світогляді молодих жінок і що цінності вісімнадцяти-тридцятирічного покоління загалом протилежні тим цінностям, які сповідували старші Генерації британців.

Серед молодих жінок панує "потяг до самостійності та повної самореалізації як у роботі, так і в родині" і бажання спізнати "ризик, збудження і переміну". Такі погляди свідчать про те, що відбувається дедалі більша конвергенція між традиційними цінностями чоловіків та новими цінностями жінок. Вілкінсон і Малґен вважають, що такі цінності молодше покоління сформувало завдяки тому, що воно успадкувало свободу, яка для старших Генерацій була здебільшого недосяжною, — свободу для жінок працювати та контролювати свою спроможність продовжувати рід, свободу пересування для обох статей і свободу самому визначати свій стиль життя. Наявність такої свободи веде до більшої відкритості, великодушності та толерантності; але вона може також породити вузький, егоїстичний індивідуалізм і брак довіри до інших. Зі згадуваної вище вибірки 29 відсотків жінок і 51 відсоток чоловіків хотіли б "мати дітей якомога пізніше". З жінок у віці 16—24 років 76 відсотків висловили переконаність, що один з батьків може виховати дітей не гірше, аніж це зробить подружня пара. Дослідження показало, що шлюб втрачає свою привабливість як для жінок, так і для чоловіків цієї вікової групи.