Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

ФЕМІНОКРАТІЯ

(ам. feminocracy) - влада жінок 1) імовірно, що мала місце як соціальне явище в доісторичний ...

ФЕМІНОКРАТІЯ

(ам. feminocracy) - влада жінок 1) імовірно, що мала місце як соціальне явище в доісторичний ...

ТЕНДЕНЦІЇ У СИСТЕМІ ЗАЙНЯТОСТІ

Система зайнятості в усіх індустріалізованих країнах зазнала істотних змін у нашому столітті. У 1990 році понад 3/4 зайнятого населення працювало фізично (були "синіми комірцями"). Близько 28 відсотків з них становили кваліфіковані робітники, 35 відсотків — напівкваліфіковані, а 10 відсотків не мали ніякої кваліфікації. "Білих комірців" та фахівців-професіоналів було порівняно небагато. До середини нашого століття робітники фізичної праці становили менше 2/3 працюючого населення, а сфера розумової праці відповідно розширилася.

Переписи населення Сполученого Королівства відбувалися 1971-го, а потім 1981 року. За цей період частка людей, що працювали "синіми комірцями", зменшилася серед чоловіків з 62 до 56 відсотків, а серед жінок — з 43 до 36 відсотків. Число посад фахівців та управлінських кадрів, на яких перебували чоловіки, зросло майже на 1 мільйон. До 1981 року на рутинних роботах "білих комірців" було зайнято на 170 тисяч менше чоловіків, і таку ж роботу виконувало на 250 тисяч більше жінок. Скорочення обсягу фізичної праці тісно пов'язане із зменшенням частки осіб, зайнятих у виробничій сфері. 1981 року на виробництві працювало менше на 700 тисяч чоловіків та на 420 тисяч жінок, ніж десятьма роками раніше.

Такі тенденції тривають і сьогодні, проте вони дещо сповільнилися. Дослідження робочої сили, проведене урядом 1990 року, показало, що на фізичній роботі було зайнято трохи більше 50 відсотків чоловіків та 33 відсотки жінок. Найразючіший контраст між чоловіками і жінками спостерігався серед "білих комірців" — виконавців рутинної праці порівняно з кваліфікованими професіями "синіх комірців". 1990 року попереднім видом трудової діяльності займалися 31 відсоток жінок і лише 6 відсотків чоловіків, тимчасом як кваліфікованою фізичною роботою — 25 відсотків чоловіків і лише 4 відсотки жінок. У ряді інших індустріалізованих країн такі зміни пішли ще далі, ніж у Британії. Наприклад, згідно з деякими оцінками, близько 40 відсотків робочої сили США сьогодні зайнято на фізичній роботі (Rossides, 1990).

З приводу розгляду обставин таких змін точаться запеклі дебати. Як видається, причин є декілька. Однією з них є тривале впровадження устаткування, що економить людську працю. Це дістає найвищий вияв у поширенні в останні роки інформаційної технології та комп'ютеризації в промисловості. Іншою причиною є зростання виробництва за межами Заходу, особливо на Далекому Сході. Традиційні галузі виробництва у західних країнах зазнали істотного скорочення через їхню неспроможність конкурувати з ефективнішими далекосхідними виробниками, в яких менші витрати на робочу силу.

Окрім усього іншого, ці події вплинули на характер виробничого конфлікту. Зараз ми переходимо до розгляду цієї теми.