Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Висококваліфіковані професіонали, менеджери, адміністратори

Зростання числа людей, які працюють у царині високого професіоналізму, менеджменту та адміністративного управління, спричинене тим великим значенням, яке мають у сучасних суспільствах організації великого масштабу (див. розділ одинадцятий, "Сучасні організації"). Воно пов'язане також із тим фактором, що дедалі більша кількість людей працює у секторах економіки, де держава відіграє головну роль, наприклад, у галузях державного управління, освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення. Попри широкі масштаби приватизації, в 1994 р. близько 28 відсотків робочої сили ще були зайняті в державному секторі промисловості. Більшість професіоналів високої кваліфікації — лікарів, бухгалтерів, адвокатів і т.д. — по суті наймає на службу держава.

Професіонали, менеджери та адміністратори високого рівня досягають свого становища здебільшого завдяки тому, що мають у своєму розпорядженні такі собі "вірчі грамоти" — вчені ступені, дипломи та інші фахові свідоцтва. Загалом вони роблять надійні й матеріально вигідні кар'єри, і їхнє відокремлення від людей, що виконують більш рутинну неручну працю, за останні роки набуло набагато чіткіших обрисів. Дехто дотримується думки, що висококваліфіковані професіонали та інші вищі групи "білих комірців" сьогодні вже утворюють окремий специфічний клас — "професійний менеджерський клас". Проте лінія поділу між ними та "білими комірцями" не видається ані глибокою, ані виразно окресленою, щоб визнати такий погляд за обґрунтований.