Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

Вивчаючи стратифікацію, ми повинні брати до уваги не лише різницю між економічними позиціями чи професійними заняттями, а й те, що відбувається з індивідами, які ці позиції займають. Терміном СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ ми позначаємо рух індивідів та груп між різними соціоекономічними позиціями. Вертикальна мобільність означає рух угору або вниз по соціоекономічній шкалі. Тих, хто набуває у власності, доході або статусі, ми називаємо мобільними вгору, а тих, хто рухається в протилежному напрямку, — мобільними вниз. У сучасних суспільствах у великих масштабах відбувається також латеральна (горизонтальна. — Ред.) мобільність, тобто географічні переміщення між міськими районами, містами або регіонами. Вертикальна й латеральна мобільності часто поєднуються. Наприклад, індивіда, який працює в якійсь компанії в одному місті, можуть призначити на вищу посаду у філії цієї фірми, що розташована в іншому місті або навіть у іншій країні.

Існують два способи вивчення соціальної мобільності. По-перше, ми можемо розглядати кар'єру одного окремого індивіда — як далеко добувся він угору чи скотився вниз по соціальній драбині упродовж трудового життя. Це зазвичай називають інтраґенераційною мобільністю. З другого боку, ми можемо аналізувати, чого досягають діти, обираючи ту ж професію, що мали їхні батьки чи діди. Мобільність через покоління ми називаємо інтерґенераційною мобільністю.