Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

Абстрагування

прийом мислення, що передбачає відображення в людській свідомості предметів і явищ об’єктивної дійсності, мисленого відокремлення ...

НАРОД

історично змінна спільність соціальних груп, яка включає в себе на різних етапах історії класи і ...

ПОЛІТИЧНА ВЛАДА

(political power/authority) -1) право, здатність і можливість соціального суб'єкта (індивіда, групи) нав'язувати, відстоювати і запроваджувати ...

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

стали возникать в Европе в середине XIX в. после превращения наемных промышленных рабочих в многочисленный ...

КОНФЛИКТ (теории)

— совокупность теоретических концепций, методологических приемов и направле­ний исследования явлений, имеющих прямое или косвенное отношение ...

Класи

КЛАСОВІ системи відрізняються в багатьох аспектах від рабовласницької, кастової або станової. Особливо слід відзначити чотири відмінності:

1. На відміну від інших типів суспільної стратифікації, класи не встановлюються законом і не спираються на релігійну традицію; належність до певного класу не пов'язана з успадкованими привілеями, підкріпленими законом або звичаєм. Класові системи за своєю суттю набагато плинніші, аніж інші типи стратифікації, й лінії поділу між класами ніколи не бувають чітко визначеними. Не існує формальних заборон на змішані шлюби між представниками різних класів.

2. Індивід, принаймні почасти, досягає свого класу, а не просто "одержує" його при народженні, як то буває в інших системах соціальної стратифікації. Соціальна мобільність — рух угору або вниз у класовій структурі — явище набагато поширеніше, ніж у інших системах. (У кастовій системі індивідуальний перехід із однієї касти в іншу неможливий.)

3. Класи утворюються залежно від різниці в економічному становищі між угрупованнями індивідів, нерівностей у володінні та контролі над економічними ресурсами. В інших типах стратифікаційних систем найбільше значення, як правило, мають неекономічні фактори (скажімо, вплив релігії на індійську систему кастового поділу).

4. В інших типах стратифікаційних систем нерівності виражаються передусім через персональні взаємини обов'язку або зобов'язань — між кріпаком і поміщиком, рабом і його господарем або індивідами з вищої і нижчої касти. Класові системи, навпаки, функціонують через широкомасштабні зв'язки імперсонального характеру. Наприклад, одна з головних засад класових відмінностей полягає в нерівних умовах праці та її оплати; ці нерівності стосуються усіх людей у специфічних професійних категоріях, виникаючи внаслідок економічних обставин, що характеризують економіку в цілому.

Ми можемо визначити клас як широке угруповання людей, які спільно розпоряджаються економічними ресурсами, що вирішальним чином формує стиль їхнього життя. Майнова власність, а також рід занять — ось головні підвалини класових відмінностей. Основні класи, що існують у західних суспільствах, це вищий клас (багатії, підприємці та промисловці, вищі урядовці — ті, хто має у своїй власності або безпосередньо контролює ресурси); середній клас (до якого належить більшість "білих комірців" та професіоналів); і робітничий клас ("сині комірці" та люди, зайняті ручною працею). В деяких індустріалізованих країнах, таких як Франція або Японія, донедавна важливу роль відігравав і четвертий клас — селяни (люди, зайняті в традиційних галузях сільськогосподарського виробництва). У країнах "третього світу" селяни досі є найбільшим класом.

А зараз ми обговоримо основні теорії стратифікації, що виникли і були розроблені на теренах соціології, зосередивши головну увагу на тому, наскільки адекватно вони описують сучасні суспільства.