Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

РІЗНОВИДИ РЕЛІГІЇ

У традиційних суспільствах релігія здебільшого відіграє визначальну роль у соціальному житті. Релігійні символи та ритуали часто інтеґруються з матеріальною та мистецькою культурою суспільства — музикою, живописом або скульптурою, танцями, усною творчістю й літературою. У невеликих культурах не існує професійного інституту священиків, проте завжди є особи, котрі спеціалізуються на знанні релігійних (часто й магічних) обрядів. Хоча фахівців такого роду існує багато, одним з найпоширеніших є шаман (це слово походить з мови північноамериканських індіанців). Шаман — це особа, котра, як вважається, здатна спілкуватися з духами чи надприродними силами через ритуальні засоби. Шамани за своєю суттю іноді є радше магами, ніж релігійними провідниками, і їм часто дають поради особи, незадоволені станом справ у релігійних ритуалах громади.