Людина і світ: Підручник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Дакор | Кількість сторінок: 460

Короткі висновки до розділу

1. Виробництво - це процес створення матеріальних благ і одночасно процес формування фізичних і духовних якостей людини. Матеріальне виробництво містить у собі трудову діяльність людей, предмети праці і засоби праці.

2. Праця - це спосіб задоволення людських потреб; джерело суспільного багатства; творець суспільства і фактор суспільного прогресу; скульптор людини в усі історичні епохи; головна підвалина існування людського суспільства і його розвитку. Задоволеність людини працею залежить від ступеня гуманізації праці, свідомого вибору професії, виробничої кваліфікації.

3. Людина не була би активним і творчим суб'єктом матеріально-виробничої діяльності, якби вона тільки відтворювала один раз вироблені способи і прийоми створення матеріальних цінностей. Створювати нове, винаходити - така ж стійка потреба людини, як прагнення трудитися.

4. Економічна діяльність спрямована на вирішення ключової для життя суспільства проблеми ефективного використання обмежених ресурсів, спираючись на принцип раціональності і використовуючи різні економічні механізми. Використання для виміру економічної діяльності різних показників дозволяє одержувати уявлення про стан, якість і результати економічних процесів у суспільстві. Вибір способів і методів раціональної поведінки основних суб'єктів економічної діяльності виробників і споживачів - один зі шляхів вирішення проблеми ефективного використання обмежених ресурсів.