Соціологія культури: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Кондор | Кількість сторінок: 302

1.14. Механізм повсякденної типізації

Спочатку розглянемо питання про те, як організовується повсякденне знання. Для того, щоб люди розуміли один одного, а також розбиралися в ситуаціях і обставинах взаємодії в повсякденному житті, вони повинні дотримуватись низки умовностей. Головна з них полягає в тому, що людина керується припущенням, відповідно до якого її партнери по взаємодії бачать і розуміють світ так само, як вона сам. Шюц іменував це несвідомо використовуване в повсякденному житті припущення "загальною тезою про взаємозамінність перспектив". Ця загальна теза складається з двох постулатів. Варто вчитатися в них уважно.

Постулат взаємозамінності точок зору: "Я вірю — і припускаю, що інший чинить так само, — що, коли я поміняюся з ним місцями, коли його "тут" стане моїм, а я буду знаходитися на тій самій відстані від предметів і бачити їх у тому, настільки типово, як і він сам, більше того, для мене будуть досяжні ті самі речі, що і для нього (і навпаки)".

Постулат збігу "систем релевантностей": "Поки не доведене протилежне, я вірю (і припускаю, що інший чинить так само), що відмінності в перспективах, зумовлені унікальністю його і моєї біографічних ситуацій, байдужі стосовно наявних цілей кожного з нас... і ми обоє відбираємо й інтерпретуємо актуально чи потенційно загальні об'єкти та їхні властивості однаковим чином чи, принаймні "емпірично ідентичним" чином, тобто досить однаковим для досягнення будь-якої практичної мети".

У чому суть цієї загальної тези? Постараємося сформулювати її коротко: у повсякденному житті ми поводимося так, начебто від зміни наших місць характеристики світу не зміняться. При цьому ми чітко усвідомимо факт індивідуальних відмінностей у сприйнятті світу, що випливає з унікальності біографічного досвіду, особливостей виховання й освіти, специфіки соціального статусу й інших характеристик кожного з нас. Ми усвідомлюємо, що дивимося в різні сторони в буквальному і переносному значенні, тобто фактично стоїмо обличчям один до одного, а наші життєві плани можуть кардинально суперечити один одному, але наша взаємодія, наприклад, укладення торгової угоди, здійснюється без труднощів. Виходить, ми автоматично, анітрошки не замислюючись, із самого початку припустили, що ці відмінності не мають значення для вирішення завдане, які стоять перед нами в даній повсякденній взаємодії. Саме тому взаємодія проходить гладко і безконфліктно. З цієї причини проходять рівно, без ускладнень міріади і міріади повсякденних взаємодій. Саме цей факт взаємного пристосування партнерів і описує шюцівська "загальна теза про взаємозамінність перспектив".

Розібравшись у цих досить складних моментах, ми наблизимося до розуміння природи повсякденного знання. Так, якщо ми прийняли (неусвідомлювані для самих себе, не замислюючись) зафіксовані в цій "тезі" припущення, ми розглядаємо нашого партнера вже не як особистість у всьому багатстві її характеристик, а як тип: тип "партнер по торговій угоді", тип "перукар", тип "клієнт" тощо. Усе наше повсякденне життя складається з зустрічей з типами, а не з живими людьми, тому що в живих людей є проблеми, біль, образи, любов, а в більшості повсякденних взаємодій усе це нас не цікавить. Можливість такої незацікавленості, а отже, і без-проблемності взаємодій забезпечують два шюцівських постулати.

Висловимо цю думку більш точно: обидва ці постулати є засобом типізації явищ і об'єктів, що належать до загального для взаємодіючих індивідів середовища. Оскільки ці постулати діючі, остільки об'єкти взаємодії позбавляються унікальних рис, властивих їм у безпосередньому досвіді того як іншого індивіда, і здобувають риси універсальності та безособовості, риси соціальності. Ці об'єкти тепер приймаються на віру кожним з учасників взаємодії та входять у визначення ситуації не як суб'єктивні значення його власного переживання, а як нормативне значення, субстантивоване у фактичній життєдіяльності групи, спільності, членом якої є індивід. Застосування тези про взаємозамінність перспектив сприяє відтворенню приблизності повсякденного знання, роблячи можливою комунікацію і взаєморозуміння поза ситуаціями безпосередньої взаємодії.