Соціологія : Навч. посіб.

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Львів: Укр. акад. друкарства | Кількість сторінок: 360

Тема 6.4 ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ

Попри потужні інтеграційні тенденції, які домінують у сучасному світі, наприклад створення Європейського Союзу, національна проблематика продовжує перебувати в центрі уваги політиків і вчених. Виникають нові національні держави (і6 незалежних держав на місці СРСР, Чехія і Словаччина замість Чехословаччини, нові республіки замість колишньої Югославії), відшукують своє національне коріння, відроджують мову, історію, культуру, а відтак — прагнуть отримати політичну, економічну чи національно-культурну автономію такі народи, як: валлійці та шотландці у Великій Британії; корсиканці та бретонці у Франції; баски та каталонці в Іспанії. Приклади можна продовжувати. Сьогодні ми є свідками того, що відчуття людьми своєї етнічної приналежності, своєї культурної унікальності є насправді незнищенне. Ані класова, ані професійна, ані жодна інша соціальна приналежність не здатна витіснити зі свідомості людини уявлення про її національну приналежність та інтереси власної етнічної спільноти.

Потреби людей в соціологічних знаннях, що відображають реальну ситуацію змін у житті народів, їхній самосвідомості, міжетнічних взаєминах, покликана задовольняти етносоціологія.