Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Етапи політологічного дослідження

Аналіз політичних подій, як правило, обґрунтований практичною доцільністю. Політологічне дослідження — це система процедур організаційно-технічного характеру, які на основі методів політичного аналізу дають можливість одержати науково обгрунтовані дані про політичні події, явища, процеси, які носять прогностичний характер для їх подальшого використання в практиці політичного управління.

Як система процедур політологічне дослідження містить у собі кілька етапів:

•  підготовка дослідження;

•  збір первинної інформації про політичну подію (наприклад, відповіді опитуваних на питання анкети, інтерв'ю, аналіз документів, що підлягають узагальненню;

•  підготовка зібраної інформації до оброблення та оброблення її на ЕОМ;

•  аналіз обробленої інформації і формулювання висновків за підсумками дослідження;

•  підготовка рекомендацій для прийняття політичних рішень.