Міжнародні відносини: відповіді на основні питання

Політичний зміст другої світової війни.

Серед факторів, що спричинили початок другої світової війни, слід зазначити:

•  протиріччя Версальсько-Вашингтонської системи;

•  встановлення в кількох країнах тоталітарних фашистських режимів, які трималися на політиці войовничого шовінізму та расизму; найагресивніші з них - Німеччина та Японія - прагнули до світового панування;

•  США, Англія, Франція й СРСР сприяли економічній підготовці Німеччини до війни (капіталовкладення США у німецьку промисловість до початку війни сягали 1 млрд. дол.; Німеччина отримала кредити на 27 млрд. марок, з них 70% - американські);

•  приходу фашистів до влади сприяв розкол у міжнародному робітничому русі, зумовлений політикою СРСР у Комінтерні;

•  у другій половині 30-х pp. загострюються суперечності між двома коаліціями великих держав;

•  помилки у зовнішній політиці ряду демократичних країн Заходу та СРСР.