Основи політології: Навчальний посібник

Автори: , , , | Рік видання: 2005 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 170

Дивись також:

КОНФОРМИЗМ В ПОЛИТИКЕ

{лат. conformis - подобный, сходный) — способ политического при­способленчества, который характеризуется пассив­ным принятием существующего порядка, ...

КУЛЬТУРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ

совокупность элементов и феноменов сознания, культуры в целом, политического поведения, формирования и функционирования государства и ...

Теорія політичної системи Г. Алмонда

 Г. Алмонд вважав, що здатність політичної системи здійснювати перетворення в суспільстві й одночасно підтримувати стабільність, залежить від спеціалізації ролей і функцій політичних інститутів, що виступають як сукупність взаємозалежних елементів. Кожен елемент цілісності (держава, партії, еліти, право) виконує життєво важливу для всієї системи функцію. Отже, система може розглядатися не тільки в термінах «збереження», «зміни» і «адаптація», але і як "взаємодія" структур, здійснюючих певні функції. Усі разом вони забезпечують задоволення основних потреб системи.

Виходячи з цього, він визначив політичну систему як сукупність ролей і їхню взаємодію між собою, здійснюваних не тільки урядовими інститутами, але і всіма структурами суспільства з політичних питаннь.

 Г. Алмонд і Д. Пауелл встановили, що політична система повинна ефективно здійснювати три групи функцій:

а) функції взаємодії із зовнішнім середовищем,

б) функції взаємозв'язку всередині політичної сфери,

в) функції, що забезпечують збереження й адаптацію системи.