Основи політології: Навчальний посібник

Автори: , , , | Рік видання: 2005 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 170

Дивись також:

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИЙ

багатовимірний процес, у ході якого в результаті і взаємодії різноманітних політичних сил здійснюються зміни в ...

Механізм функціонування політичної системи

Обмін ресурсами і взаємодія політичної системи із середовищем здійснюються за принципом «входу – виходу». Д. Істон розрізняв два типи «входу»: вимога та підтримка.

Вимогу можна визначити як звернену до владних органів думку з приводу бажаного чи небажаного розподілу цінностей у суспільстві.

Д. Істон виділяв наступні види вимог:

а) розподільчі (про зарплатню робітника, про умови її одержання,час тощо).

б) регулюючі (про забезпечення суспільної безпеки, контролю над виробником і ринком;

в) комунікативні (про надання політичної інформації, про використання політичної сили і т. ін.).

Вимоги мають тенденцію послабляти політичну систему.

Підтримка означає посилення політичної системи. Вона охоплює всі позиції та варіанти поведінки, сприятливі системі.

Форма прояву підтримки: справна сплата податків, виконання військового обов’язку, проведення демонстрації на підтримку режиму і т.ін.

Підтримка забезпечує відносну стабільність владних органів, що перетворюють вимоги середовища у відповідні рішення.

Основними об'єктами підтримки в політичній системі є політичний режим, влада і політичне співтовариство. У результаті впливу навколишнього середовища на систему виникає реакція – «вихід», тобто авторитетні рішення щодо розподілу цінностей. Відповіді системи на імпульси, одержувані ззовні, здійснюються у формі рішень і дій.

Політичні рішення можуть мати форму нових законів, заяв, регламентів, субсидій тощо. Виконання рішень забезпечується силоміць.

Політичні дії не мають такого примусового характеру, однак впливають на різні боки громадського життя.

Вони здійснюються у формі системи заходів для регулювання і розв’язання актуальних проблем у галузі економіки, екології, соціальної політики.