Основи політології: Навчальний посібник

Автори: , , , | Рік видання: 2005 | Видавець: Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля | Кількість сторінок: 170

Дивись також:

ЕКСТРЕМІЗМ

(від лат. extremus - крайній) - в ідеології й політиці схильність до крайніх поглядів і ...

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

(від лат. processus - просування) - хід розвитку політичних явищ; сукупність дій різноманітних течій політичних ...

АКТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНА

(political activity) -енергійна, наполеглива діяльність особистості, групи, різних політичних сил і організацій, спрямована на досягнення ...

Теорія політичної системи К. Дойча

К. Дойч розглядав політичну систему в контексті «комунікаційного підходу», за яким політика розумілася як процес керування і координації зусиль людей по досягненню поставлених цілей. Формулювання цілей і їхня корекція здійснюються політичною системою на основі інформації про стан суспільства і його ставлення до даних цілей, про відстань, що залишилася до мети; про результати попередніх дій.

Отже, функціонування політичної системи залежить від якості постійного потоку інформації, що надходить із зовнішнього середовища, і інформації про її власний рух. На основі двох потоків інформації приймаються політичні рішення, що мають на увазі подальші дії на шляху до відшукуваної мети.