Європейська та євроатлантична інтеграція України: Навч. посіб.

Автор: | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Центр учбової літератури | Кількість сторінок: 172

Дивись також:

БЕЗОПСНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНАЯ

система соотношений между странами тех или иных регионов мира, при которой государства располагают возможностью суверенного ...

ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА

составная часть общегосударственной политики, относящаяся к организации и применению средств вооружённого насилия для достижения политических ...

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ

состояние геополитического пространства, при котором соблюдаются международные законы, гарантиру­ющие политическим субъектам их законную суверенность. Международная ...

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПАРТИИ

политические организации, занимающие правоцентристские позиции на политической шкале современных госу­дарств, отстаивающие идею индивидуальной свободы в ...

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

современности - (от лат. globus - шар) - главные, ключевые проблемы, отрешения которых зависит само ...

Список використаної літератури

1. Біла книга.2005. Оборонна політика України. - К.. 2006.

2. Боєцький Т.Доцільність вступу України до НАТО. Економічний часопис - XXI - 2006 - № 9-10.

3. Борохвостов В.К. Україна -НАТО: проблемні питання українського обороняо-промислового комплексу // Сіратегічна. панорама. - 2005. -№2.

4. Джордж Сергій. Безпідставність міфів щодо НАТО та шляхи їх подолання в контексті європейського досвіду. Економічний часопис. -XXI.-2006.-Xa.l-2. .

5. Довідник НАТО - Брюссель ОІРНАТО, 2006. - 383с.

6. Дюре Мішель. Наше завдання в Україні - розповісти правду про НАТО. Економічний часопис - XXI. 2006, № 9-10.

7. Зуйко Олег. Основні пріоритети євроатлантичної інтеграції України. Економічний часопис. - XXI. - 2006. - № 9-10.

8. Кордон М.В. Європейська та євроатлантична інтеграція України. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 22,2005. І

9. Кордон М.В. Співробітництво України з НАТО. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 33,2007.

10. Кремень В., Табачник Д., Ткачснко В. Україна: проблеми самоорганізації. т.2. — К., 2003.

11. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО: Інтеграційні перспективи України. Аналітичне дослідження. К.. 2007.

12. Леонов В.В., Маркслов В.М . "Воєнна доктрина України" та "Біла книга України" - програмні документи реформування Збройних Сил// Стратегічна панорама. - 2004. - № 4.

13. Михальченко Н. Украинское общество трансформация, модернизация или л ими строф Европы? - К., 2001.

14. Окремі аспекта відносин Україна-НАТО.-К., 2006.

15. Палій Олександр. Українська євроатлантична перспектива в нових геополітичних умовах// Політичний менеджмент. - 2003. - № 2.

16. Парахонський Б.О. Перспективи України у системі європейської та євроатлантичної безпеки. Стратегічна панорама. - 2004. - № 4.

17. Соскін О. Членство в НАТО т- найперше завдання України на шляху впровадження євроатлантичної моделі розвитку. Економічний часопис. - XXI. - 2006, - № 3-4.

ЇЙ. Стратегії розвитку України: теорія і практика. К., 2002.

19. Україна -НАТО в запитаннях і відповідях. Черкаси, 2006.

20. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки. К., 2004.

21. Українська політична нація: генеза, стан, перспективи. К., 2003.

22. Чикал А. Концептуалістика військового будівництва України як фактор внутрішньополітичного становлення держави// Актуальні проблеми внутрішньої політики. - К., 2004. - Вип. 2.

23. Яснюк В. Міфи та реальність щодо НАТО і переваги членства України в Альянсі. Економічний часопис - XXI. -2006. -№ 1-2.