Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

Дивись також:

ГОСУДАРСТВО

важнейший институт политической системы общества, способ социального бытия человека в условиях господства политического отчуждения. В ...

ГОСУДАРСТВО ПРАВОВОЕ

тип государства, где утвержден политический режим, характеризующийся правовым (конституционным) порядком осуществления политической власти. Принцип правового ...

АВАНТЮРИЗМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ

(фр. аvanture - приключение, риск) - деятельность политических лидеров, отдельных личностей, партий, движений, государственных и ...

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

(від лат. tolerantis - терплячий) – терпиме ставлення до інших, чужих думок, вірувань, політичних уподобань ...

КРАТОЛОГИЯ

(греч. kratos - власть, греч. logos - учение) - для России это новая наука (Халипов, ...

3.4. Засоби забезпечення законотворчої діяльності

Для втілення і реалізації зазначених принципів постає потреба в окресленні засобів забезпечення даної діяльності. Отже, до основних засобів забезпечення законотворчої діяльності у сфері ЗНБ належать:

• радикальна активізація проведення наукових досліджень чинного законодавства і практики його застосування для обґрунтування потреби в розробці нормативно-правового поля забезпечення національної безпеки;

* консультування при прийнятті будь-якого нормативного акта загальної системи правового поля ЗНБ як із практичними працівниками, так і з науковцями;

* проведення експертизи законодавчих актів щодо їх відповідності національним інтересам і впливу на стан національної безпеки;

* проведення соціологічних досліджень по зазначених питаннях;

* проведення моніторингу законодавства щодо його відповідності інтересам національної безпеки;

* аналіз вітчизняного і зарубіжного законодавства щодо застосування кримінально-правових норм, які передбачають відповідальність за вчинення злочинів, що посягають на основи національної безпеки;

* розроблення моделей і прогностичних сценаріїв, моніторинг розвитку законодавства в даній сфері;

- розроблення наукових основ реалізації державної стратегії національної безпеки;

* проведення незалежної наукової експертизи нормативних актів у розглянутій сфері із залученням у разі потреби іноземних фахівців.

Таким чином, розглянувши поняття нормативно-правового забезпечення національної безпеки, роль права в забезпеченні національної безпеки, методологію формування правового поля ЗНБ, а також сукупність причин та чинників, що впливають на даний процес, окресливши принципи формування правового поля ЗНБ і засоби забезпечення законотворчої діяльності, перейдемо до розгляду більш конкретних питань. Нижче, використовуючи структурно-функціональний підхід, проаналізуємо підходи до формування Концепції національної безпеки України, доктрин національної безпеки, а також Закону України "Про національну безпеку України", а завершимо окресленням моделі ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері національної безпеки.