Політологія - Узагальнюючий підручник

Дивись також:

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

(civil society) – високий ступінь розвитку суспільства, у якому його члени — громадяни широко наділені ...

БАГАТОПАРТІЙНА СИСТЕМА

цілісне утворення, що формується всередині політичної системи суспільства на основі усталених зв'язків між політичними партіями, ...

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

(від лат. de... - префікс, що означає заперечення, і centralis - серединний) - управлінська політична ...

5.6. Поняття громадянського суспільства

Сучасні політичні системи грунтуються на розвиненому громадянському суспільстві. Громадянське суспільство – це сукупність міжособистих стосунків, родинних, громадських, економічних, культурних, релігійних та інших структур, які розвиваються в суспільстві поза межами безпосереднього впливу держави.

Сучасні політичні системи грунтуються на розвиненому громадянському суспільстві. Громадянське суспільство – це сукупність міжособистих стосунків, родинних, громадських, економічних, культурних, релігійних та інших структур, які розвиваються в суспільстві поза межами безпосереднього впливу держави. Інакше кажучи, громадянське суспільство співпадає зі сферою приватного, особистого життя людей і охоплює суспільні відносини, які стосуються індивіда та міжіндивідуальних стосунків, як взаємних, так і асоціативних (внутрішнє духовне життя, сфера безпосереднього міжособистого спілкування, сфера особистого і родинного попиту, майнові стосунки). Політичне, публічне начало розповсюджується й на приватну сферу, але тут людина має свободу вибору.
Таким чином, громадянське суспільство характеризується, з одного боку, наявністю реальних суверенних індивідуальних суб’єктів політичного життя і гомадянської самостійності. З іншого боку, для нього характерна чітка розгалуженість соціальних зв’язків та інтересів, динамічна структуризація соціального життя, ясне усвідомлення соціально-політичних інтересів, що пов’язане з існуванням корпорацій.
Корпорації, які розуміються в соціології як професійні групи (Дюркгейм), є проміжною формою організації громадянського суспільства, “другою родиною” (Гегель). Вони є результатом глибокого розподілу праці, яке примушує також кожного вільного індивіда задовольняти свої інтереси як особливі за допомогою досягнення загальної мети (порів. зростання добробуту населення у капіталістичних країнах).
Таким чином, за Гегелем громадянське суспільство характеризується:
• опосередкуванням задоволення потреб окремого громадянина через взаємопов’язану систему розподілу праці;
• дієвістю свободи і захистом власності за допомогою правосуддя;
• захистом особливих інтересів за допомогою поліції і корпорацій.
Громадянське суспільство є сферою позадержавного життя людей, яка, натомість, потребує існування держави, спирається на неї та контролює її. Альтернативність ознак та цінностей держави і громадянського суспільства відображає як їх протилежність, так і взаємозалежність. Розвиток громадянського суспільства як особливої форми соціальних відносин, пов’язаної з ринковою економікою, призвів протягом Нового та Новітнього часу до формування сучасної західної цивілізації, і, зокрема, ліберально-демократичних політичних систем.