Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

Дивись також:

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

(від грец. systema - складене з частин) - сукупність державних і недержавних соціально-політичних інститутів, які ...

ШОВІНІЗМ

(франц. chauvinisme - від імені капрала наполеонівської армії А.Шовіні) - агресивна форма націоналізму, проповідь національної ...

ООН (ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ)

– (United Nations Organization, UNO) — міжнародна організація, створена в 1945 р. з метою підтримки ...

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

демократична держава, що спирається на широку соціальну основу і здійснює активну соціальну політику, спрямовану на ...

АПАРАТ

(state machinery; staff, personell, від лат. apparatus — устаткування) — 1) сукупність органів керування, керівництва; ...

5.2. Основні функції недержавної системи забезпечення національної безпеки України

Недержавна система забезпечення національної безпеки призначена для реалізації державної політики в сфері національної безпеки.

Відповідно до окреслених вище завдань, основними функціями недержавної системи забезпечення національної безпеки є:

• розроблення нормативної правової бази відповідно до чинного законодавства в галузі забезпечення національної безпека України;

• створення умов для реалізації прав громадян і громадських об'єднань на дозволену законом діяльність у сфері національної безпеки;

• підтримання балансу між потребами, інтересами та цінностями осіб, суспільства і держави у сфері національної безпеки;

• моніторинг стану національної безпеки України, виявлення джерел внутрішніх та зовнішніх загроз і небезпек національній безпеці та їх аналіз, визначення та вжиття заходів щодо управління ними;

• координація діяльності усіх суб'єктів недержавного забезпечення національної безпеки України;

• взаємодія з державними суб'єктами забезпечення національними безпеки України;

• контроль діяльності недержавних суб'єктів забезпечення національної безпеки України;

• попередження та виявлення згідно з чинним законодавством правопорушень, що посягають на національну безпеку України;

• розвиток вітчизняної інфраструктури забезпечення національної безпеки, а також індустрії засобів, технологій та систем безпеки, підвищення їх конкурентноздатності на внутрішньому та зовнішньому ринках;

• організація розроблення регіональних та державних програм забезпечення національної безпеки і координація діяльності недержавних суб'єктів по їх реалізації;

• реалізація проведення недержавними суб'єктами єдиної політики національної безпеки;

• організація і проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі забезпечення національної безпеки України;

• захист і сприяння у захисті державних ресурсів у державних і недержавних інституціях;

• забезпечення контролю за створенням і використанням засобів захисту через сприяння і ліцензуванні діяльності у даній сфері та сприянні у сертифікації засобів, технологій і систем захисту;

• удосконалення і розвиток єдиної системи підготовки кадрів, які використовуються у сфері управління національною безпекою України;

• удосконалення міжнародного співробітництва у сфері забезпечення національної безпеки, представлення національних інтересів України у відповідних міжнародних організаціях.

Компетенція недержавних суб'єктів забезпечення національної безпеки, які входять до недержавної системи забезпечення національної безпеки, визначаються Законом України "Про недержавне забезпечення національної безпеки України", а також іншими нормативними правовими актами України.