Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

Дивись також:

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

(від грец. systema - складене з частин) - сукупність державних і недержавних соціально-політичних інститутів, які ...

ООН (ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ)

– (United Nations Organization, UNO) — міжнародна організація, створена в 1945 р. з метою підтримки ...

ШОВІНІЗМ

(франц. chauvinisme - від імені капрала наполеонівської армії А.Шовіні) - агресивна форма націоналізму, проповідь національної ...

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

демократична держава, що спирається на широку соціальну основу і здійснює активну соціальну політику, спрямовану на ...

АПАРАТ

(state machinery; staff, personell, від лат. apparatus — устаткування) — 1) сукупність органів керування, керівництва; ...

4.1. Основні положення політики забезпечення національної безпеки України

Політика забезпечення національної безпеки України визначає основні напрями діяльності недержавних суб'єктів у цій області, порядок закріплення їх обов'язків по захисту національних інтересів України у рамках напрямів їх діяльності та базується на дотриманні балансу інтересів особи, суспільства і держави.

Діяльність недержавної системи забезпечення національної безпеки базується на таких принципах:

• дотримання Конституції України, законодавства України загальновизнаних принципів і норм міжнародного права при здійсненні діяльності із забезпечення національної безпеки України;

• відкритість у реалізації функцій недержавних суб'єктів, яка передбачає інформування суспільства про свою діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України;

• правова рівність усіх учасників процесу забезпечення національної безпеки поза залежністю від їх політичного, соціального і економічного статусу;

• пріоритетний розвиток вітчизняних сучасних технологій та систем безпеки.

Держава у процесі реалізації своїх функцій по забезпеченню національної безпеки:

• здійснює моніторинг (об'єктивний та всебічний аналіз і прогнозування, спостереження та оцінку) загроз та небезпек націонал ь вій безпеці України, розробляє заходи з урахуванням недержавних суб'єктів по її забезпеченню;

• організує роботу недержавної системи забезпечення національної безпеки по реалізації комплексу заходів, спрямованих на попередження, виявлення та нейтралізацію, організацію процесу управління загрозами та небезпеками національній безпеці України;

? підтримує діяльність недержавної системи забезпечення національної безпеки, спрямовану на здійснення даної діяльності;

• здійснює контроль за розробленням, створенням, розвитком, використанням, експортом та імпортом технологій, засобів та систем безпеки через їх сертифікацію і ліцензійну діяльність;

• проводить необхідну протекціоністську політику щодо виробників технологій, засобів і систем безпеки на території України та за її межами і вживає заходів по захисту внутрішнього ривку від проникнення на нього неякісних продуктів у сфері безпеки;

• сприяє наданню недержавним суб'єктам доступу до світових ресурсів забезпечення безпеки;

• формулює і реалізує державну політику національної безпеки України;

• організовує розроблення державної програми забезпечення національної безпеки України, яка об'єднує зусилля державних і недержавних організацій у цій області.

Удосконалення правових механізмів регулювання суспільних відносин, які виникають в процесі забезпечення національної безпеки, е пріоритетним напрямом державної політики національної безпеки України.

Це передбачає:

? оцінку ефективності застосування діючих законодавчих та інших нормативних правових актів у сфері національної безпеки та відпрацювання механізмів їх удосконалення;

• створення організаційно-правових механізмів забезпечення національної безпеки;

• визначення правового статусу всіх суб'єктів забезпечення національної безпеки, встановлення їх відповідальності за дотримання законодавства України в даній сфері;

• створення системи відбору та аналізу даних про джерела загроз та небезпек національній безпеці України, а також наслідків їх здійснення;

• сприяння в удосконаленні системи підготовки кадрів навчальними закладами недержавної форми власності, які залучаються до забезпечення національної безпеки України.

Нормативно-правове забезпечення національної безпеки України має базуватися, передусім, на дотриманні принципів законності, балансу інтересів особи, суспільства і держави в сфері національної безпеки.

Дотримання принципу законності потребує від недержавних суб'єктів забезпечення національної безпеки при вирішенні виникаючих питань беззастережно дотримуватись чинного законодавства, що регулює суспільні відносини у даній сфері.

Дотримання принципі/ балансу інтересів громадян .суспільства і держави у сфері національної безпеки передбачає законодавче закріплення пріоритету цих інтересів у різних сферах життєдіяльності, а також використання форм цивільного контролю за діяльністю як державних, так і недержавних суб'єктів забезпечення національної безпеки. Реалізація гарантій конституційних прав і свобод людини і громадянина, що стосуються діяльності у сфері національної безпеки України, є важливим завданням держави у сфері національної безпеки.

Держава всіляко підтримує функціонування недержавної системи забезпечення національної безпеки і сприяє її ефективній роботі.