Політологія: Навч. посіб.

Автори: , , | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 415

Дивись також:

ВСТУП

Ми прямуємо до суспільства, в якому громадянин є не лише об'єктом, а й повноцінним суб'єктом політики. З цією роллю не впоратися без відповідних базових знань щодо суті політики закономірності та специфіки функціонування політичних суб'єктів, динаміки процесів і тенденцій у сучасному світі. Це важливо для суспільства, яке прощається з монополією однієї ідеології, громадяни котрого звикають до того, що публічна боротьба за владу різноманітних політичних сил — природне явище.

Політологія дає можливість, опанувавши основні принципи політичної етики, історичного досвіду людської цивілізації, тенденцій сучасної політичної практики, уникнути багатьох недемократичних заходів владних структур, у повному обсязі використати свої можливості як суб'єктів політики — громадянам.

Орієнтуючись на кращі наукові та навчально-методичні видання, автори цього навчального посібника прагнули не лише втілити власний досвід, а й урахувати теоретичні досягнення сучасної політичної науки задля формування у студентів систематизованих наукових уявлень про політику та гуманістичні засади. Основну увагу зосереджено на таких важливих проблемах: визначення місця та ролі політології в системі знань про суспільство та розкриття особливостей її утвердження як науки, засвоєння головних категорій політичної науки, як-от: політичне життя, політична еліта, політичне лідерство, держава, політична система тощо, становлення партій та партійних систем, місце і роль України в системі міжнародних відносин.

Під час визначення структури посібника за основу взято рекомендації щодо проекту типової програми з політології, підготовленої робочою групою Міністерства освіти України. Матеріал викладено на основі комплексного міждисциплінарного підходу до аналізу політичного життя з урахуванням надбань світової та вітчизняної політичної науки. Уникнення романтизації української політичної дійсності, прагнення до об'єктивного підходу у викладенні зарубіжного досвіду і набутків національної пам'яті — одна з суттєвих рис змісту посібника, який прислужиться не лише курсантам, студентам, науково-педагогічним працівникам, а й кожному громадянинові, не байдужому до подій у світі, своїй державі та до себе як суб'єкта політичної практики.