Історія української преси: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Наша культура і наука | Кількість сторінок: 368

Українська преса в Канаді. Її початки. Характер. Діячі.

До Канади українська еміграція масово почала йти и пізніше, а саме десь у 1890 роках. Тому і початки української преси тут датуються пізнішими роками. Першим українським часописом, що появився у Вінніпегу 1903 р. (5 листопада), був тижневик "Канадійський Фармер". Була це газета, що, властиво, служила інтересам англійської ліберальної партії. Редакція її одначе завжди була в руках українських. Наскільки було сил, можливостей та уміння, провадила вона як захист місцевих інтересів української еміграції, так і національно-культурне освідомлення її мас. Перейшла ця газета роки першої та другої світової війни й перестала існувати 1981 р., злившись із "Українським Голосом".

З ліберальної партії взяли приклад і політики консервативної партії, засновуючи подібний часопис українською мовою під назвою "Слово", що почав виходити у Вінніпегу в 1904-1905 рр., а пізніш "Канада"...

Довший час канадійські українці неспроможні були мати своєї, самостійної і незалежної від сторонніх політичних чинників, преси. Щойно в початках 1910-х років починає вона з'являтися, спираючись на українські організації чи установи. Першим такого роду часописом стає "Український Голос", що з 1910 р. почав виходити у Вінніпегу. Як просвітньо-економічна, політична і поступова газета-тижневик, проіснувала вона до наших днів. Побіч з оглядами місцевого характеру, організаційних справ чи полеміки, орган цей з перших же років присвячує свої сторінки змаганням на українських землях та світовим подіям. Провадить регулярно відділи: просвітньо-організаційний, господарський і лікарських порад. Має куток для дітей. Містив упродовж усього часу різного роду дописи, що подавали ширші інформації з історії та сучасного життя українського народу (зокрема З. Кузелі про Буковину). Щодо літературного відділу, то на початках і довший час пізніше тут містилися, як то можна бачити і в інших заокеанських часописах, головним чином передруки творів старокрайових письменників.

Тоді ж (1911 р.) у Вінніпегу почав виходити тижневик греко-католицької церкви (єпископ Будка) під назвою "Канадійський Русин".

Відтак постає тут соціалістична преса. Першим з'явився 1907 р. у Вінніпегу тижневик соціалістичної партії Канади під назвою "Червоний Прапор". Своє завдання формулював він словами: "Наша газета ставить собі завданням роз'яснювання та оборону інтересів робочої кляси й ідейне руководство нею"... Найактивнішим співробітником цього органу був М. Стечишин.

По припиненню "Червоного Шляху" (8.ІІІ.1908) за редакцією М. Стечишина з 1909 р. у Вінніпегу почав виходити раз на місяць орган українських соціалістів у Канаді та ЗДА під назвою "Робочий Народ". З 1910 р. став він органом української соціал-демократії, аз 16.11.1911 р. в Едмонтоні "Робітнича Видавнича Спілка" почала видавати свій центральний орган федерації української соціал-демократії в Америці під назвою "Нова Громада", що виходила за редакцією Кремаря, а потім Томашевського до 1913 р.

Упродовж часу до першої світової війни виходило в Канаді 24 назви різних часописів. Крім згаданих, решта мало чим різнилася від себе, хіба що більш чи менш виразніше відбивала на своїх сторінках ті чи інші напрямки місцевих груп, а тим часом і поодиноких осіб, що намагалися взаємно себе поборювати.