Історія української преси: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Наша культура і наука | Кількість сторінок: 368

Часописи педагогічні та дитячі. Станові органи українського вчительства

^Українське Товариство Педагогічне майже одночасно починає видавати два часописи "Учитель" (1889-1914) з додатком "Шкільний Порадник" та ілюстрований часопис для дітей і молоді під назвою "Дзвінок" (1890—1914). Обидва здобули широку симпатію. "Дзвінок" став популярним серед дітей і батьків як на західноукраїнських, так і на східноукраїнських землях. Один з його редакторів — Катря Гриневичева — по двадцяти роках каже про пройдений ним шлях: "Розпочинаючи двадцять перший рік існування, ,Дзвінок" може з вдоволенням глянути на успіхи своєї праці... Чимраз кріпшаюче зацікавлення "Дзвінком" із боку нашого патріотичного загалу і щирість та признання, з яким відносяться до нас родичі та вихованці, переконують нас, що двадцятилітній труд не пішов на марне..."

Був це часопис, що давав літературно вартісні речі побіч із історичною повістю, цікаво опрацьовані речі наукові, поезію, веселий кутик та відомості з поточного життя. Все це в супроводі ілюстрацій талановитого артиста-маляра Косинина.

З 1909 р. Товариство "Учительська Громада" видає у Львові науково-педагогічний квартальник під назвою "Наша Школа". Виходив до 1915 р.

Року 1911 "Учительська Громада" об'єднується у виданні цього часопису з Товариством ім. Сковороди у Чернівцях. З праць і статей, опублікованих в цьому квартальнику, звертають увагу зокрема такі: з історії українського шкільництва С. Томашівського; з історії видавництва українських шкільних книжок К. Лучаковського, про шляхи до тілесного виховання І. Боберського, про національне виховання і школу В. Панейка та інших.

Крім названих, брали участь в журналі І. Раковський, В. Левицький, А. Жук ("Статистика українських бурс в Галичині"), А. Крушельницький, Н. Даниш ("Життє молоді української гімназії в Коломиї"), М. Кордуба та інші. Тут же дописи з українських земель під Росією.

З липня 1911 р. у Станіславові почав був виходити двічі на місяць становий орган учительства під назвою "Український Учитель" з педагогічним додатком "Рідна Школа". Появилося лише п'ять чисел. Довше протрималося "Учительське Слово" — орган станової організації "Взаємна Допомога". Почав він виходити з 15.IX. 1912 р. двічі на місяць і виходив до війни 1914 р. Так само і суспільно-науковий орган галицько-буковинського вчительства "Промінь", що виходив у Вашківцях (Буковина) з 1904 до 1907 рр. З інших того роду органів слід згадати ще часопис під назвою "Луна".