Історія української преси: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Наша культура і наука | Кількість сторінок: 368

Дивись також:

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

загальний курс держави в міжнародних справам який регулює взаємовідносини з іншими державами та міжнародними організаціями ...

ЕТНОС

(від грец. ethnos - народ, плем'я) - позачасова, позатериторіальна, поза державна спільнота людей, об'єднаних спільним ...

Педагогічні часописи

З органів педагогічних та українського шкільництва в 1921 р. появився місячник Товариства "Учительська Громада" під назвою "Світло". Присвятив цей журнал свої сторінки обговоренню справ дошкільного та позашкільного виховання, народної освіти, суспільної опіки тощо. Подавав найважніші події з національного і суспільного виховання в краю і поза краєм, містив бібліографію тощо. Врешті, звертав увагу на тісний зв'язок між національно-культурним і економічним життям. Наслідком цього з'являлися тут також статті з кооперації в зв'язку з загальним національно-культурним рухом, з кооперації і виховання молоді і подібне.

Одночасно зі "Світлом" продовжував виходити у Львові орган Товариства "Взаємна Поміч Українського Вчительства" під назвою "Учительське Слово", присвячений справам Товариства та питанням педагогічної практики. По припиненні "Світла" виходив цей часопис аж до війни, даючи при тому спеціальний додаток під назвою "Методика і шкільна практика".

Це ж Товариство з 1927 р. видає поважний педагогічний квартальник під назвою "Шлях виховання і навчання". З 1938 р. почав був виходити спеціальний орган, присвячений теорії і практиці дошкільного виховання під назвою "Українське Дошкілля". Врешті, справам організаційним в українському шкільництві, як також шкільній праці, присвячені були такі органи як "Українська Школа" та "Рідна Школа", яку видавало Товариство тієї ж назви, як ілюстрований двотижневик.