Історія української преси: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Наша культура і наука | Кількість сторінок: 368

Українська преса в чужих мовах під час першої світової війни

З вибухом війни перед українськими громадсько-політичними чинниками постала справа інформації чужинців про українські змагання. Одним із засобів реалізації цього завдання було створення української преси в чужих мовах. Наслідком цього вже на початку війни почали виходити два органи в німецькій мові. Одним з них був тижневик під назвою "Ukrainisches Korrespondenzblatt", який почала видавати у Відні Головна Українська Рада (пізніш - Загальна Українська Рада). Другим — згадувана вже тижнева газета під назвою "Ukrainische Nachrichten", орган СВУ. Цей останній почав виходити у Відні з жовтня 1914 р. На початку виходив на правах рукопису і для вжитку преси, а потім вже як друкований тижневик-газета. Виходив цей орган в кількості 4.000 примірників. Розповсюджувано його серед редакцій чужинних пресових органів, серед парламентарів, учених та політичних діячів Австрії, Німеччини та нейтральних держав.

Подібне ж завдання виконував журнал у французькій мові під назвою "La Revue Ukrainienne". Був це гарно ілюстрований місячник, що з липня 1915 р. почав виходити в Лозанні за редакцією А. Зеліба, а потім Є. Бачинського. Перші дві книжки видано було в кількості 7.000 примірників і широко поширено по всьому світі. Спочатку журнал доходив навіть до Росії. Року 1916 стало вже тяжче. Так, англійська цензура перестала журнал пропускати для приватних осіб і для редакцій. Діставали лише члени обох посольських палат. Так само Італія почала повертати і не тільки числа, вислані до Італії, але й відмовляла перепускати журнал до Греції.

Тут же, в Лозанні, в 1916 р. у виданні В. Степанківського почав виходити орган в англійській мові під назвою "The Ukraine".

Врешті, з початку того ж 1916 р. у Будапешті почав виходити за редакцією діяча і наукового робітника Угорської України Г. Стрипського орган під назвою "Ukraina", присвячений питанням українсько-мадярських взаємин.