Історія української преси: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Наша культура і наука | Кількість сторінок: 368

Дивись також:

АТТИТЮД

резкое, качественное изменение мировоззренческих установок общества и индивида в результате поливалентной реформации в социально-экономической, политической ...

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

стали возникать в Европе в середине XIX в. после превращения наемных промышленных рабочих в многочисленный ...

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ

(фр. contre-revolution) - политический процесс, обрат­ный революции. Контрреволюция может быть нисходящей и восходящей. Нис­ходящая контрреволюция ...

Преса, що виходила поза межами України

Появляється в цю добу українська преса і поза українськими землями. В Росії були це, в першу чергу, органи, що в 1917 р. виходили у Воронежі, призначені для земель Подоння (українські землі Вороніжчини і Курщини). Було їх два: "Праця та Воля" й "Інтернаціоналіст". Перший ("Праця та Воля") був органом Українського Бюро і виходив за редакцією Пономаренка. Другий ("Інтернаціоналіст") — Окружного Комітету Української партії сощалістів-революціонерів (УПСР), що виходив під час виборів до Установчих зборів. Зазначаючи становище української нації, як рівної між іншими націями, орган цей виразно підкреслював свій погляд на інтернаціональну ідею саме з цього становища. Обидва ці органи, виходячи у Воронежі, розповсюдження мали фактично в українських повітах Вороніжчини.

Появляється українська преса і в українських колоніях та в інших місцях скупчення українців. У Благовіщенську, на Амурі, Українська Рада видає газету "Українська Амурська Справа", у Харбині з 5.ХІ. 1917 р. виходить літературний, політичний і економічний тижневик Маньчжурської Окружної Ради під назвою "Засів", там же (1922) виходить орган Української Громади під назвою "Вимоги Життя", у Хабаровську — тижнева газета "Хвиля України" з гаслом "Боротьбою досягнемо права на землю і волю", там же Українська Рада видає тижневик "Ранок", у Владивостоці за редакцією Д. Боровика виходить тижнева газета "Українець на Зеленому Клині", тут же в 1919 р. виходить щоденна газета під назвою "Щире Слово", а потім "Громадська Думка", якої появилося тільки троє чисел за редакцією В. Ковтуна. Припинилася через громадянську війну. На Сибірі в 1917 р. виходила газета під назвою "Українець на Сибіру" (Омськ).

Появляються українські часописи і на Кавказі. Першим з них були "Українські Вісті Закавказу", що в 1917 р. видавала двічі на тиждень Українська Громада в Тифлісі за редакцією А. Дражевського, а 1918 р. тут же виходила двічі на тиждень велика газета під назвою "Українська Народня Республіка", яку видавала Крайова Рада за редакцією С. Чалого (П. Куцяка) і при найближчій участі Л. Шрамченка, Соколянського та А. Дражевського. У Трапезунді (1917) Українська Громада видавала "Вісті Громади Українців", що виходили двічі на тиждень за редакцією Хименка.

Виходять в 1917 р. українські часописи в Білорусії (в Мінську). Український військовий комітет Західного фронту видає свої "Вісті".

В Естонії (Валк) Рада українців XII армії видавала тричі на тиждень "Український Голос"; там же група українців за редакцією Скнара і К. Поліщука видавала двотижневик "Досвід". Видавали військові українці свої часописи в Ризі та інших містах.

У Москві виходив місячник "Сонце України" (1917), у Петербурзі - "Наше Життя", що мав свій нелегальний початок ще перед революцією.