Історія української преси: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Наша культура і наука | Кількість сторінок: 368

Гумористично – сатиричні часописи

Визначалася ця доба і цілою низкою гумористично-сатиричних часописів, що деякий час заміняли один одного. Одним з перших був гумористично-сатиричний ілюстрований двотижневик під назвою "Будяк" (1921—1922), що його видавав у Львові Д. Кренжаловський. Року 1922 змінив його популярний гумористичний двотижневик, який видавав у Львові так само Д. Кренжаловський під назвою "Гудз". У наступному 1923 р. починає видавати двічі на місяць у Львові М. Голубець часопис під назвою "Маски". Довше протримався двотижневик сатири й гумору під назвою "Зиз", який виходив в 1924-1933 рр. кілька років за редакцією Л. Лепкого. Його замінив двотижневик (1933—1934), а з 1935 — тижневик "Комар", що його видавала до 1939 р. "Українська Преса" (І. Тиктор). Від 1933—1934 рр. виходив у Львові ще один двотижневик того ж характеру — "Жорна".

Лишається ще згадати органи, присвячені справам господарсько-кооперативним і торговельно-економічним, як також воєнним, релігійно-церковним, професійним та інші.